ISO-8859-9 Konsol F klavye dosyası (trf.kmap)
Önceki A. Ekler Sonraki
ISO-8859-9 Konsol F klavye dosyası (trf.kmap)
Aşağıdaki metni bir metin düzenleyici içine kopyaladıktan sonra /lib/kbd/keymaps/i386/fgGIod/ dizini altına trf.kmap ismiyle kaydedin. Az yer kaplaması için komut satırına gzip trf.kmap yazarak dosyayı sıkıştırabilirsiniz.
# Turkish ISO-8859-9 F-Keyboard Map (105 keys PC)
# Copyright (C) Nilgün Belma Bugüner
# Nilgün Belma Bugüner <[email protected]>, 2003
#
# Permission is granted to freely copy and distrubute
# this file and modified versions, provided that this
# header is not removed and modified versions are marked
# as such.
#
# ctrl+alt ile birlikte 8 ve 9 tuslari utf-8 ve iso8859-9 kipler arasinda,
# ayrica ctrl+alt ile birlikte 0 tusu F ve Q klavyeler arasinda
# gecis yapmak icin kullanilabilir.
#

charset "iso-8859-9"
keymaps 0-6,8-9,12
include "linux-with-alt-and-altgr"
    plain keycode 111 = Remove
    alt  keycode 111 = Meta_Control_h
strings as usual

keycode  1 = Escape
    alt    keycode  1 = Meta_Escape
keycode  2 = one exclam onesuperior
    alt    keycode  2 = Meta_one
    alt shift keycode  2 = Meta_exclam
keycode  3 = two quotedbl twosuperior
    control  keycode  3 = nul
    control shift keycode 3 = nul
    alt    keycode  3 = Meta_two
    alt shift keycode  3 = Meta_apostrophe
keycode  4 = three asciicircum numbersign
    control  keycode  4 = Escape
    alt    keycode  4 = Meta_three
    alt shift keycode  4 = Meta_asciicircum
keycode  5 = four dollar onequarter
    control  keycode  5 = Control_backslash
    alt    keycode  5 = Meta_four
    alt shift keycode  5 = Meta_plus
keycode  6 = five percent onehalf
    control  keycode  6 = Control_bracketright
    alt    keycode  6 = Meta_five
    alt shift keycode  6 = Meta_percent
keycode  7 = six ampersand 0x0be
    control  keycode  7 = Control_asciicircum
    alt    keycode  7 = Meta_six
    alt shift keycode  7 = Meta_ampersand
keycode  8 = seven apostrophe braceleft
    control  keycode  8 = Control_underscore
    alt    keycode  8 = Meta_seven
    alt shift keycode  8 = Meta_slash
keycode  9 = eight parenleft bracketleft
    control  keycode  9 = Delete
    alt    keycode  9 = Meta_eight
    alt shift keycode  9 = Meta_parenleft
 control alt keycode 9 = F200
keycode 10 = nine parenright bracketright plusminus
    alt    keycode 10 = Meta_nine
    alt shift keycode 10 = Meta_parenright
 control alt keycode 10 = F201
keycode 11 = zero equal braceright degree
    alt    keycode 11 = Meta_zero
    alt shift keycode 11 = Meta_equal
 control alt keycode 11 = F202
keycode 12 = slash question backslash questiondown
    control  keycode 12 = Control_underscore
    control shift keycode 12 = Control_underscore
    alt    keycode 12 = Meta_asterisk
    alt shift keycode 12 = Meta_question
keycode 13 = minus underscore 0x0f7
    alt    keycode 13 = Meta_minus
    alt shift keycode 13 = Meta_underscore
keycode 14 = Delete
    alt    keycode 14 = Meta_Delete
keycode 15 = Tab
    alt    keycode 15 = Meta_Tab
keycode 16 = f
    altgr keycode 16 = at
keycode 17 = g
keycode 18 = +gbreve +Gbreve
keycode 19 = +dotlessi +I
    altgr keycode 19 = +paragraph
keycode 20 = o
    altgr keycode 20 = +ocircumflex
    altgr shift keycode 20 = +Ocircumflex
keycode 21 = d
    altgr keycode 21 = +yen
keycode 22 = r
    altgr keycode 22 = +registered
keycode 23 = n
keycode 24 = h
    altgr keycode 24 = +degree
keycode 25 = p
    altgr keycode 25 = +pound
keycode 26 = q
    control  keycode 26 = Escape
keycode 27 = w
    altgr keycode 27 = +asciitilde
    control  keycode 27 = Control_bracketright
keycode 28 = Return
    alt    keycode 28 = 0x080d
keycode 29 = Control
keycode 30 = u
    altgr keycode 30 = +ucircumflex
    altgr shift keycode 30 = +Ucircumflex
keycode 31 = +i +Idotabove
    altgr keycode 31 = +icircumflex
    altgr shift keycode 31 = +Icircumflex
keycode 32 = e
    altgr keycode 32 = +currency
keycode 33 = a
    altgr keycode 33 = +acircumflex
    altgr shift keycode 33 = +Acircumflex
keycode 34 = +udiaeresis +Udiaeresis
    altgr keycode 34 = +ucircumflex
    altgr shift keycode 34 = +Ucircumflex
keycode 35 = t
keycode 36 = k
keycode 37 = m
    altgr keycode 37 = +mu
keycode 38 = l
keycode 39 = y
keycode 40 = +scedilla +Scedilla
    altgr keycode 40 = +numbersign
    control  keycode 40 = Control_g
keycode 41 = plus asterisk notsign plusminus
    control  keycode 41 = nul
    alt    keycode 41 = Meta_quotedbl
keycode 42 = Shift
keycode 43 = x
    altgr keycode 43 = +grave
    control  keycode 43 = Control_backslash
    alt    keycode 43 = Meta_comma
    alt shift keycode 43 = Meta_semicolon
keycode 44 = j
    altgr keycode 44 = +guillemotleft
keycode 45 = +odiaeresis +Odiaeresis
    altgr keycode 45 = +guillemotright
keycode 46 = v
    altgr keycode 46 = +cent
keycode 47 = c
    altgr keycode 47 = +copyright
keycode 48 = +ccedilla +Ccedilla
keycode 49 = z
keycode 50 = s
keycode 51 = b
    altgr keycode 51 = 0x0d7
keycode 52 = period colon division
keycode 53 = comma semicolon
    control  keycode 53 = Delete
    alt    keycode 53 = Meta_period
    alt shift keycode 53 = Meta_colon
keycode 54 = Shift
keycode 56 = Alt
keycode 57 = space
    control  keycode 57 = nul
    alt    keycode 57 = Meta_space
keycode 58 = Caps_Lock
keycode 86 = less greater bar brokenbar
    alt    keycode 86 = Meta_less
    alt shift keycode 86 = Meta_greater
keycode 97 = Control
string F200 = "export LANG=tr_TR.UTF-8; kbd_mode -u; loadkeys trfu; \
 echo -ne '\\033\\045G\\033(K'\015"
string F201 = "loadkeys trf; echo \015"
string F202 = "loadkeys trq; echo \015"
string F203 = "loadkeys trqalt; echo \015"

Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
ISO-8859-9 Konsol Q klavye dosyası (trq.kmap) Başlangıç ISO-8859-9 Konsol Alt-Q klavye dosyası (trqalt.kmap)
Bir Linux Kitaplığı Sayfası