Aygıtın Yapılandırılması
Önceki Linux Dokunmatik Ekran NASIL Sonraki
Aygıtın Yapılandırılması
Dokunmatik ekranlar XF86Config dosyasının (çoğunlukla /etc/X11/XF86Config veya /etc/XF86Config) Xinput bölümünde yapılandırılırlar. İlk olarak /usr/X11R6/lib/modules/ dizininde bulunması gereken aygıt sürücüsü modüllerinin (yukarıda bahsedilen aygıtlar için bunlar xf86Elo.so ve xf86MuTouch.so dosyalarıdır) varlığını kontrol edin. Ardından XF86Config dosyasına baktığınızda aşağıdaki gibi bir bölüm görmelisiniz:
Section "Files"
...
ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
...
EndSection
X sunucusu tarafından modülün yüklenebilmesi için aşağıdaki gibi bir bölüm olmalıdır:
Section "Module"
 Load "xf86Elo.so"
EndSection
Burası hassas bölümdür. X aygıt hakkında bazı parametrelere ihtiyaç duyar. Bununla ilgili bölüm aşağıdaki gibi olmalıdır (ayrıntılı bilgi için XF86Config kılavuz sayfasına bakabilirsiniz):
Section "Xinput"
 SubSection "Elographics"
#the entry for a MicroTouch device would be SubSection "MicrotouchFinger"
 Port "/dev/ttyS1" # for a device at serial port 2
 DeviceName "TouchScreen" #could be any unambiguous name
 MinimumXPosition 300
 MaximumXPosition 3700
 MinimumYPosition 300
 MaximumYPosition 3700
 UntouchDelay 10 #not supported with MuTouch
 ReportDelay 10 #not supported with MuTouch
 AlwaysCore #activates the device on startup
 EndSubSection
EndSection
MinimumXPosition gibi değerler elbette kurmaya çalıştığınız donanıma özeldir (yani dokunmatik ekranın monitörünüze göreceli konumu ile ilgilidir). Bu değerler monitörünüzün (0,0) ve (xmax,ymax) noktalarının (xmax ve ymax Xserver için seçtiğiniz çözünürlüğe bağlıdır, 1024x768 gibi) dokunmatik ekranınızda nereye eşlendiğini gösterir. Aygıt sürücüsü bu değerleri okur ve diğer koordinatlara genişletir. Örnek bir durum şöyle gösterilebilir:
 ------------dokunmatik ekran alanı--------------
 I                                              I
 I  #######görünebilir ekran alanı############  I
 I  #x                                       #  I
 I  # (0,0)                                  #  I
 I  # (MinimumXPosition,MinimumYPosition)    #  I
 I  #                                        #  I
 I  #                                        #  I
 I  #                                        #  I
 I  #                                        #  I
 I  #                                        #  I
 I  #                                        #  I
 I  #                                        #  I
 I  #     (MaximumXPosition,MaximumYPosition)#  I
 I  #                             (xmax,ymax)#  I
 I  #                                       x#  I
 I  ##########################################  I
 I                                              I
 ------------------------------------------------
Bu haritalama deneme yanılma metoduyla yapılabileceği gibi aygıtın ham çıktısını okuyarak da yapılabilir (seri port programlama bilgisi gerekeceğinden Linux Seri Port Programlama NASIL belgesine ihtiyacınız olabilir). EloTouch ve MicroTouch için bu belgenin yazarı tarafından hazırlanmış basit bir aracı http://www.sgoc.de/touchcal.html adresinden indirebilirsiniz.
Aygıtın Etkin Hale Getirilmesi
X başladıktan sonra bir Xterminal'de aşağıdaki komutu çalıştırın:
xsetpointer aygıtismi
Buradaki aygıtismi ifadesi XF86Config dosyasında DeviceName “.....” bölümüne yazdığınız ifade olmalıdır, bizim örneğimizde: TouchScreen.
Aygıtın açılışta çalışır duruma gelmesi için dokunmatik ekran bölümünde (önceki bölüme bakın) AlwaysCore seçeneğini kullanın.
Dokunmatik Ekran ve Farenin Paralel Kullanımı
Dokunmatik ekran ve fareyi birlikte kullanabilmek için farenizin özelliklerini Xinput bölümünde belirtmelisiniz. Bu tanımlamalar Pointer bölümündekilerle aynı olmalıdır. Aşağıda PS/2 fare için bir örnek bulunmaktadır:
Section "Xinput"
  SubSection "Mouse"
   Protocol "PS/2"
   Port "/dev/mouse" #/dev/psaux'da olabilir
   DeviceName "Mouse"
   AlwaysCore
  EndSubSection
...
EndSection
Bu noktaya, özellikle AlwaysCore seçeneğine işaret eden çok kişi oldu, hepsine teşekkür ediyorum.
XFree86-4 Altında Yapılandırma
Yazan: Lee Monamy
ELO dokunmatik ekran için örnek XF86Config-4:
Section "InputDevice"
  Identifier "ELO touchscreen"
  Driver "elographics"
  Option "Device"        "/dev/ttyS0"
  Option "MinimumXPosition"   "300"
  Option "MaximumXPosition"   "3700"
  Option "MinimumYPosition"   "300"
  Option "MaximumYPosition"   "3700"
  Option "UntouchDelay"     "10"
  Option "ReportDelay"      "10"
  Option "SendCoreEvents"    "yes"
EndSection
Sürüm 4 ile sürüm 3 arasındaki önemli fark port (Port) *değil* aygıt (Device) tanımlamanızdır, aksi halde hata alırsınız. Ayrıca sürüm3 'deki AlwaysCore yerine artık SendCoreEvents kullanılmaktadır.
(II) XINPUT: Adding extended input device "TOUCHSCREEN" (type: Elographics
¬ Touch Screen)
Yukarıdaki gibi bir çıktı görseniz bile ServerLayout bölümünü de eklemeniz gereklidir:
Section "ServerLayout"
 Identifier "Default Layout"
 Screen   "Default Screen"
 InputDevice "Generic Keyboard"
...
 InputDevice "ELO touchscreen"
EndSection
Örnek Yapılandırma
Yazan: Dirk Mueller
Microtouch SMT3 Serisi için:
Section "InputDevice"
  Identifier "MicroTouchFinger"
  Driver   "mutouch"
  Option   "Type" "finger"
  Option   "Device" "/dev/ttyS0"
  Option   "ScreenNo" "0"
  Option   "MinimumXPosition" "0"
  Option   "MaximumXPosition" "16383"
  Option   "MinimumYPosition" "0"
  Option   "MaximumYPosition" "16383"
EndSection
"Type" seçeneği "finger" ya da "stylus" değerlerini alabilir. Microtouch 3M-Touch tarafından satın alındığından kaynakları burada bulabilirsiniz.
Ek Bilgi
Wong Yeow Sen XFree86 4.2'de yapılandırma seçeneklerinin isimlerinin değiştiğini bildirdi (en azından Red Hat 7.3'de). Eğer bölmelendirme değerleriniz ayrıştırılmıyorsa aşağıdakini deneyin:
...
  Option "MinX"   "100"
  Option "MaxX"   "4000"
  Option "MinY"   "100"
  Option "MaxY"   "4000"
...
Fujitsu LifeBooks Dokunmatik Ekranlar
Yazan: Joerg Hau
Bu aygıtlar hakkında ayrıntılı bilgi aşağıdaki adreslerde bulunabilir:
Önerilen Kaynaklar
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Linux Dokunmatik Ekran NASIL Başlangıç Kahve Yapmak Nasıl
Bir Linux Kitaplığı Sayfası