Genel Bilgiler
Önceki Linux Quake Nasıl Sonraki
Genel Bilgiler
Başlangıç Adımları
Quake'i yüklemek basit bir kaç adımdan ibarettir.
Oyunun Veri Dosyalarını Elde Etmek
Normalde oyunun veri dosyalarını almak için Microsoft Windows kullanarak oyunu yüklemek, ya da Wine ya da Dosbox gibi emülatörler kullanıp sonra da kurulu oyunun id1 dizinini kendi Linux Quake dizininize kopyalamak gibi yöntemler izlenir (tüm dosyaların burada olduğundan emin olun).
Alternatif olarak, eğer DOS Quake CD'niz varsa, veri dosyalarını çıkartmak için lha ambarını kullanabilirsiniz. Daha eski CD'ler için, öncelikle bu komutu uygulamalısınız;
cat /mnt/cdrom/quake101.1 /mnt/cdrom/quake101.2 > resource.1
ve resource.1 dosyasını elde ettikten sonra
cd /usr/local/games/quake
lha e {some directory}/resource.1
komutlarını uygulamalısınız.
Oyununun WinQuake içeren sonraki sürümleri için, sıkıştırılmamış biçimde bulunan veri dosyalarını doğrudan CD üzerinden id1 dizinine kopyalayabilirsiniz.
Çalıştırılabilir bir Quake Yüklemek
Quake'i çalıştırmak için yürüttüğünüz program genelde oyun makinası olarak bilinir. Aslında seçilebilecek bir çok makina bulunmaktadır ancak öne çıkanlardan iki tanesi Jörgen'in GLQuake'i ya da yazarın TyrQuake'idir. Herhangi bir oyun makinasını indirdikten ya da derledikten sonra, bu ikiliği id1 dizininin yanında kendi Quake dizininize yerleştirin.
Özet
Sonuç olarak, burada küçük harfli bulunması gereken tüm dosyaların olduğu örnek bir dizin yapısı aşağıdaki gibi olmalıdır:
/usr/local/games/quake -+- glquake.glx (ya da başka bir oyun makinası)
                        |
                        +- id1 -+- config.cfg
                                |
                                +- game.dat
                                |
                                +- pak0.pak
                                |
                                +- pak1.pak
Şimdi oyunu başlatmak için bir xterm penceresinden (örnek olarak) aşağıdaki komutu girin:
./glquake.glx -fullscreen -width 800 -height 600
Yardım
Aslında yukarıdaki adımları uygulamak oldukça basit, değil mi? Ama yine de eğer Linux'a yeniyseniz ve komut satırına aşina değilseniz daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıları izleyin
Komut Satırı Seçenekleri
Komut Satırı Seçenekleri, programın ismini takiben Linux komut satırına yazdığınız ek parametrelerdir. Quake bu parametrelerden bolca içerir ve bu içerik makinadan makinaya bazı değişiklikler gösterir. En yararlı/yaygın olanlar aşağıdaki gibidir:
-window
Oyunu pencereli kipte çalıştırır.
-fullscreen
Oyunu tam ekran kipinde çalıştırır.
-game isim
isim kipini yükler.
-mem n
Dahili yığın için n megabayt bellek tahsis eder. Bu seçenek genelde 8 ile 16 MB arasındadır, ama daha büyük kiplerle arttırılabilir.
-width genişlik
pencere/tam ekran genişliği
-height yükseklik
pencere/tam ekran yüksekliği
-sndspeed hız
Ses örnekleme hızını ayarlar (ör. 44100, 22100, 11025)
-sndbits n
Ses bitlerini ayarlar; n = 8 ya da 16
-nosound
Sesi kapatır. Bu seçenek ses düzeni olmadığında ya da ayarlanmamış olduğunda oyunun çökmesini engellemek için kullanılır.
-nomtex
Çoklu GL yapısını kapatır.
-listen n
Çok Oyunculu oyunlar için azami n oyuncu/ya da bot'un katılmasını sağlar.
-cddev aygıt
CD müziğini çalmak için aygıt'ın kullanılmasını sağlar.
-nocdaudio
CD sesini iptal eder.
Aynı zamanda artı öneki sayesinde Linux komut satırına Quake komutları ekleyebilirsiniz. Örneğin, oyunu otomatik olarak zor kipte başlatmak için aşağıdaki komutu veririz;
glquake.glx +skill 2 +map e1m1
Oyun Konsolu Komutları
Daha fazla bilgi için bu belgeye bakın.
Konsol, oyun oynadığınız sırada oyuna etkileşimli komutlar vermenizi, değişkenleri değiştirmenizi ve hile yapmanıza yarayan bir komut satırıdır. Oyun sırasında konsola geçiş tuşu için yaklaşık işareti "~" kullanılır. Ana komutlar aşağıdaki gibidir:
god
Dokunulmazlık
noclip
Duvarların içinden geçme
notarget
Düşmanlar oyuncuya saldıramaz.
timedemo DEMO
DEMO'yu (ör. "demo1") oynatır ve çerçeve hızını ve ana hızı gösterir.
impulse N
"impuls N"
Bunlar size özel kullanımlar sunan oyun içi komutlardır. En çok kullanılan hile, tüm silahları veren impulse 9 hilesidir.
bind TUŞ "KOMUT"
Bir tuşu belirtilen komutu çalıştırmak için kısayol yapar.
map HARİTA
HARİTA isimli haritayı yükler.
changelevel HARİTA
Oyuncunun ayarlarını yeniden yüklemeden sadece HARİTA isimli haritayı yükler.
quit
Sistemden çıkar.
skill DEĞER
değer = 0 (kolay) - 3 (en zor)
Zorluk derecesi. Sonuçlarını görmek için seviyenin yeniden başlatılması gerekir.
r_wateralpha DEĞER
değer = 0.0 - 1.0
Suyun berraklığı
_snd_mixahead DEĞER
değer = 0.1 - 1.0
Bu değeri arttırmak, biraz ses gecikmesine karşın oyunu hızlandırır. Ben 0.3 kullanıyorum.
r_shadows BAYRAK
flag = 0 | 1
Model gölgelerini gösterir.
vid_wait BAYRAK
bayrak = 0 | 1
Video çıkışını ekran tazelemesiyle eşzamanlar
chase_active BAYRAK
bayrak = 0 | 1
Oyunu üçüncü kişi görünümünden sunar.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Giriş Başlangıç Oyun Motorları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası