Sendmail'in Durdurulması
Önceki QMAIL Kurulumu NASIL Sonraki
Sendmail'in Durdurulması
# ps ax | grep sendmail
komutu ile sendmail süreç numarasını bulun ve
# kill -TERM sendmail_PID
ile sendmail sürecini öldürün. Büyük ihtimalle sendmail otomatik olarak her açılışta çalışıyordur. Kendi sisteminize göre makina tekrar açıldığında sendmail'in çalışmasını engelleyin:
FreeBSD
/etc/rc.conf dosyasında sendmail_enable="YES" ifadesini sendmail_enable="NONE" olarak değiştirin ve şu komutları verin:
# mv /usr/libexec/sendmail/sendmail/usr/libexec/sendmail/sendmail.bak
# mv /usr/sbin/sendmail /usr/sbin/sendmail.bak
# chmod 0 /usr/libexec/sendmail/sendmail.bak /usr/sbin/sendmail.bak

# ln -s /var/qmail/bin/sendmail /usr/libexec/sendmail/sendmail
# ln -s /var/qmail/bin/sendmail /usr/sbin/sendmail

# mv /usr/sbin/newaliases /usr/sbin/newaliases.bck
# ln -s /var/qmail/bin/newaliases /usr/sbin/newaliases
OpenBSD
/etc/rc.conf dosyasında sendmail_enable="-q30" ifadesini sendmail_enable="NO" olarak değiştirin ve aşağıdaki komutları verin:
# mv /usr/libexec/sendmail/sendmail  /usr/libexec/sendmail/sendmail.bak
# mv /usr/sbin/sendmail  /usr/sbin/sendmail.bak
# chmod 0 /usr/libexec/sendmail/sendmail.bak  /usr/sbin/sendmail.bak

# ln -s /var/qmail/bin/sendmail   /usr/libexec/sendmail/sendmail
# ln -s /var/qmail/bin/sendmail   /usr/sbin/sendmail

# mv /usr/sbin/newaliases /usr/sbin/newaliases.bck
# ln -s /var/qmail/bin/newaliases /usr/sbin/newaliases
Red Hat ve Mandrake
# ntsys
komutunu çalıştırın ve sendmail kısmındakı * ifadesini kaldırın.. En iyisi
# rpm -e --nodeps sendmail
komutu ile tümden sendmail'i silin :))
Sonra da aşağıdaki komutları verin.
# mv /usr/libexec/sendmail /usr/libexec/sendmail.bak
# mv /usr/sbin/sendmail /usr/sbin/sendmail.bak
# chmod 0 /usr/libexec/sendmail.bak /usr/sbin/sendmail.bak
# ln -s /var/qmail/bin/sendmail /usr/libexec/sendmail
# ln -s /var/qmail/bin/sendmail /usr/sbin/sendmail

# mv /bin/newaliases /bin/newaliases.bck
# ln -s /var/qmail/bin/newaliases /bin/newaliases
Solaris
#mv /etc/init.d/sendmail /sendmail.bck
Ayrıca /etc/rc2.d/ veya /etc/rc3.d dizinlerinde sendmail'i çalıştıran bağları kaldırınız.
# mv /usr/lib/sendmail /usr/lib/sendmail/sendmail.bak
# mv /usr/sbin/sendmail /usr/sbin/sendmail.bak

# chmod 0 /usr/libexec/sendmail.bak /usr/sbin/sendmail.bak
# ln -s /var/qmail/bin/sendmail /usr/libexec/sendmail
# ln -s /var/qmail/bin/sendmail /usr/sbin/sendmail

# mv /usr/bin/newaliases /usr/bin/newaliases.bck
# ln -s /var/qmail/bin/newaliases /usr/bin/newaliases
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Yapılandırma Dosyaları Başlangıç Qmail'in Çalışmasının Test Edilmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası