Fedora Core 3 için
Önceki PHP Paketinin Yapılandırılması Sonraki
Fedora Core 3 için
Önce PHP4 kaynak paketlerini indirmeniz gerekiyor. Ben Fedora Core 3 kurmadan önce php-4.3.6 sürümünü indirmiştim. Yeni bir sürümünü indirmek yerine daha önce yapılandırıp kurduğum bu sürümü bu kez Java desteği vererek derleyeceğim. Siz daha yeni bir sürümle bunu yapabilirsiniz. Ancak dikkat edin. PHP5'in değil, PHP4'ün son sürümünü indirmelisiniz. Bu takdirde benim yaptıklarımı aynen uygulayabilirsiniz.
php-4.3.6.tar.gz paketini indirip /usr/src/php-4.3.6 dizini altına açtığınızı varsayıyorum. Sırf bu paket için değil, bir paketi derleyeceksem, paketin kök dizinine configme diye bir dosya açar, yapılandırma seçeneklerini bu dosyaya yazarım; size de öneririm, aynı uygulamanın yeni bir sürümünü derlerken amerikayı yeniden keşfetmek zorunda kalmazsınız. php-4.3.6 için, configme dosyamın içeriği şöyle:
./configure \
--prefix=/usr --with-apxs2 --with-config-file-path=/etc \
--with-exec-dir=/usr/bin --disable-static --disable-cgi \
--enable-cli --enable-bcmath --enable-calendar --enable-dba --enable-dbase \
--enable-dbx --enable-dio --enable-exif --enable-ftp \
--enable-gd-native-ttf --enable-mbstring --enable-memory-limit \
--enable-pcntl --enable-sigchild --enable-sockets --enable-sysvmsg \
--enable-sysvsem --enable-sysvshm --enable-ucd-snmp-hack --enable-xml \
--enable-wddx --enable-yp --enable-zend-multibyte --with-bz2=shared \
--with-curl=shared --with-dom=shared --with-dom-xslt=shared \
--with-dom-exslt=shared --with-gd=shared --with-ttf=shared \
--with-gettext=shared --with-gmp=shared --with-hyperwave=shared \
--with-iconv --with-kerberos --with-imap-ssl --with-ldap \
--with-libmbfl --with-mcrypt --with-mhash --with-mime-magic \
--with-mysql=/usr --with-mysql-sock=/usr --with-ncurses=shared \
--with-openssl=/usr --with-unixODBC=shared --with-pgsql=shared \
--with-pspell=shared --with-libedit=shared --with-readline=/usr \
--with-shmop=shared --with-snmp=shared --with-regex \
--with-xmlrpc=shared --with-zlib=shared \
--with-java=/usr/java/j2sdk1.4.2_08
Burada bizim için önemli olan son satır. Bu yapılandırma, devasa denebilecek bir libphp.so dosyası (6 MB) oluşturuyor. Siz daha az seçenekle derleyebilirsiniz.
Ardından derleme ve kurulum işlemine başlıyoruz:
$ . ./configme
 ...
$ make
 ...
$ su -
Password:
# make install
Yapılandırmada değişiklik yaparak paketi yeniden derlemek zorunda kalırsanız, config.cache dosyasını silmeyi unutmayın.
Bu işlem bittikten sonra, /usr/lib/php dizinine geçip şu işlemleri yapıyoruz:
# cp php_java.jar ./extensions/no-debug-non-zts-20020429
# cd extensions/no-debug-non-zts-20020429
# ln -s java.so libphp_java.so
Bu işlemler yapılmazsa, yazdığınız kod çalışmayabilir (benimki çalışmamıştı).
Şimdi /etc/php.ini dosyasında bazı değişiklikler yapacağız. include_path ve extension_dir satırlarını bulup bunların aşağıdaki gibi olmasını sağlayın:
include_path = "/usr/lip/php"
extension_dir = /usr/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20020429
Java eklentisiyle ilgili yapılandırma bilgilerinin bulunduğu kısmı ise şöyle değiştirin:
[Java]
java.class.path = /usr/lib/php/php_java.jar
java.library.path = /usr/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20020429
extension=java.so
Java destekli PHP kurulumu böylece bitti. Apache yeniden başlatıldığında değişiklikler etkin olacaktır:
# service httpd restart
httpd durduruluyor:                    [ TAMAM ]
httpd başlatılıyor:                    [ TAMAM ]
/var/www/info.php adlı bir dosya oluşturup içine aşağıdaki kodu yazıp http://localhost/info.php adresine bakarsanız, sayfanın ortalarında bir Java bölümü göreceksiniz.
<?php phpinfo(); ?>

java

DirectiveLocal ValueMaster Value
java.class.path/usr/lib/php/php_java.jar/usr/lib/php/php_java.jar
java.homeno valueno value
java.library/usr/java/j2sdk1.4.2_08/jre/lib/i386/libjava.so/usr/java/j2sdk1.4.2_08/jre/lib/i386/libjava.so
java.library.path/usr/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20020429/usr/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20020429
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
PHP Paketinin Yapılandırılması Başlangıç Debian için
Bir Linux Kitaplığı Sayfası