Netlogon ve Profiles
Önceki WindowsPDC 2 SAMBA Sonraki
Netlogon ve Profiles
Tıpkı w2k'da olduğu gibi makinalarınız domaine giriş yaparken çalıştırabileceğiniz bir batch dosyası ve kullanıcıların profillerini Samba üzerinde saklayabileceğiniz bir imkanınız vardır.  Kullanıcıların profillerinin Samba üzerinde saklanmasını pek tavsiye etmiyorum. Çünkü birçok kullanıcı büyük dosyalarını masaüstüne atabiliyorlar. Bu da hem çok yer demek hem de kullanıcıların makinalarını kapatıp açarken uzun süre beklemeleri anlamına geliyor. Ama yapmak isteyenler için smb.conf dosyasına aşağıdaki satırları ekleyin:
[global]
 logon path = \\linuxpdc\profiles\%U  ;Her kullanıcı için ayrı ayrı dizin
                    ;oluşturalacağını belirten satır
[profiles]
 path = /samba/profiles/ ;Profillerin açılacağı dizin
 create mask = 0600    ;Profillerin açıldığında her dosya için verilecek
             ;izin satırı. Sadece o kullanıcı dosyalarını
             ;görebilir ve silebilir
 directory mask = 0700  ;Profil açıldığında kullanıcı dizini ve alt dizinleri
             ;için sadece o kullanıcı tüm yetkilere sahiptir.
 writable = yes      ;Kullanıcıya yazma yetkisi verilir
 browseable = no     ;linuxpdc altında bu dizin sergilenmez. Bu satır w2k
             ;mantığıyla profiles$ anlamına gelir.
Eğer profile kullanmak istemiyorsaniz smb.conf dosyasına logon path = satırını yazmalısınız. Dikkat ederseniz "=" işaretinden sonra hiçbir şey yazmadık. Şimdi diyebilirsiniz ki bu satırı hiç yazmasak da olur. HAYIR!!! Eğer bu satırı belirtmesseniz Samba öntanımlı olarak logon path = \\%L\%U satırını ekleyecektir ve testparm komutu ile Linux altında görebilirsiniz. Ve "niye eklemedim de, hala profilleri yüklemeye çalışıyor bu lanet makina" diye delirebilirsiniz.
Netlogon ise işinize çok yarayabilecek bir yöntemdir. Böylelikle kullanıcı domaine giriş yaptığında bir batch dosyasıyla paylaşımları ona eşleştirebilirsiniz. Bunun için smb.conf dosyasına:
[global]
 logon home = \\%L\%U.bat

[netlogon]
 path = /samba/netlogon  ;user.bat dosyalarının bulunduğu dizin ismi
 writable = no      ;kullanıcıların bu dosyalara yazma hakkının olmadığı
 browseable = no     ;netlogon paylaşımının tarayıcıdan görülemeyeceği
satırlarını eklemelisiniz. %L makinanın ismini yani linuxpdc, %U.bat ise user.bat adlı dosyayı çalıştıracağını belirtir. Bunun yerine standart bir logon.bat dosyasıda belirtebilirsiniz. O zaman logon home = \\linuxpdc\logon.bat satırıyla istediğinizi yapabilirsiniz.
Bu "bat" dosyasını bir Windows metin düzenleyici ile yazmak zorundasınız. Aksi takdirde çalışmayabilir. Dosyaların izinleri ise 755 olmalıdır. Böylelikle /etc/passwd dosyasında belirtilen kullanıcı w2k ile domaine giriş yaptışında ev dizini "z" sürücüsü olarak otomatik eşlenir. Burada belirtmeliyim ki, eğer netlogon kullanıyorsaniz oluşturacağınız logon.bat dosyasına "z" sürücüsü için hiç bir eşleme yapmayın!
Eğer isterseniz /etc/skel dizini altına her yeni kullanıcı oluşturduğunuzda otomatik olarak kullanıcının ev dizinine atmak istediğiniz dosyaları veya dizinleri de ekleyebilirsiniz. Tabii yeni kullanıcıyı yast ve benzeri araçlarla ekliyorsaniz skel altındakiler otomatik olarak kullanıcının ev dizinine kopyalanacaktır.
Örnek bir logon.bat dosyası;
net use q: \\linuxpdc\it
net use v: \\linuxpdc\backup
net use x: \\linuxpdc\system
net time \\linuxpdc /set /yes
net send egemen "ebal" kullanıcısı,  yukarıda ismi belirtilen bilgisayarı açtı...!
Dediğim gibi. Eğer logon home tanımlamışsaniz "z" için hiçbir map drive tanımlamayın.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Zaman Sunucu Başlangıç Kullanıcı işlemleri (smbadduser)
Bir Linux Kitaplığı Sayfası