Etiketler
Önceki Linux Disk Bölümleme NASIL Sonraki
Etiketler
Linux kullanımında disk sürücüleri aygıtlar olarak düşünülür, bu aygıtlar da /dev altındaki sanal dosyalardır. Örneğin, en düşük numaralı SCSI sürücüsünün ilk disk bölümü /dev/sdb1 olarak gösterilir. /dev/sda olarak işaret edilen sürücü sistemden kaldırılırsa /dev/sda1 disk bölümünden sonraki bölüm bir sonraki sistem açılışında otomatik olarak yeniden isimlendirilecektir.
Aygıt Etiketleri
Aygıt etiketleri nereye ve başka nelerin bağlı olduğuna bakmaksızın disk bölümleri için isimlendirilme yapılmasını sağlar. Bir linux aygıtı için etiketler zorunlu değildir. Her biri en fazla 16 karakter uzunluğunda olabilir.
Aygıt etiketleri oluşturmak için kullanılan üç araç vardır: mke2fs, tune2fs ve e2label.
Basit Çalıştırma
e2label      /dev/hdb1 pubsw

tune2fs -L   pubsw /dev/hdb1
Bu komutların her ikisi de ikinci sürücünün ilk disk bölümünü "pubsw" olarak isimlendirir. Bu isim sürücü başka bir kontrol birimine takılsa veya başka bir bilgisayar taşınsa bile değişmeden kalır.
mke2fs       pubsw /dev/hdb1

mke2fs -L    pubsw /dev/hdb1
Bu iki komut bu işi dosya sistemi oluşturduktan sonra yapması dışında yukarıdaki iki komutla aynı işi yapar. Bu aynı zamanda var olan disk bölümlerinin de sileceğini belirtir.
Kullanım
Aşağıda bir fstab içeriği görüntülenmiştir. Bu dosya, sistem kurulumu sırarında /etc altında oluşturulur. Hangi disk bölümlerinin nasıl bağlanacağı bilgisini içerir. Yeni aygıtlar eklenip çıkarıldığında çeşitli uygulamalar tarafından veya sizin tarafınızdan değiştirilebilir.
LABEL=/    /          ext3  defaults    1 1
LABEL=/boot  /boot        ext2  defaults    1 2
none      /dev/pts       devpts gid=5,mode=620 0 0
none      /dev/shm       tmpfs  defaults    0 0
LABEL=HOME   /home        ext3  defaults    1 2
none      /proc        proc  defaults    0 0
none      /sys         sysfs  defaults    0 0
LABEL=/usr   /usr         ext3  defaults    1 2
/dev/hdc1   /k-space       ext3  defaults    1 2
/dev/hda6   swap         swap  defaults    0 0
/dev/hdd    /media/cdrecorder  auto  pamconsole,ro,exec,noauto,managed 0 0
/dev/fd0    /media/floppy    auto  pamconsole,exec,noauto,managed 0 0
En sol sütün aygıtları hemem onun karşısındaki sütunsa bağlanacakları noktaları gösterir. Bu örnek etiket ve bağlama noktalarını karma içeren bir örnektir. İkinci disk kontrolündeki ana sürücü daima /k-space dizinine bağlanır. "HOME" etiketli disk sürücüsü ise hangi sürücü olduğuna ya da disk bölümü numarasına bakmaksızın /home dizinine bağlanır. Bağlama noktaları da, "/usr" gibi, etiket olarak kullanılabilir.
Aygıt Etiketleri
devlabel aygıtlara sembolik bağlar oluşturmak için kullanılan bir betiktir. Örneğin,
devlabel -d /dev/hdb1 -s /dev/home
/dev/hdb1'den /home dizinine bir bağ oluşturur. /dev/hdb1 üzerindeki tekil bir belirteci de belirtilen bağ ile birlikte /etc/sysconfig/devlabel dosyasında da saklar. Eğer donanım /dev/hdc1 olarak taşınırsa ona ait olan tekil belirteç (/usr/bin/partition_uuid kullanılarak) /etc/sysconfig/devlabel dosyasındaki karşılığına bakılarak /dev/home'u işaret edecek şekilde ayarlanır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
fdisk ile diski bölümleme Başlangıç Bir ext2/3 disk bölümünü biçimlendirmek
Bir Linux Kitaplığı Sayfası