OLSRd'nin kullanımı
Önceki Linux için OLSR Sonraki
OLSRd'nin kullanımı
Bir konak üzerinde
OLSRd kurulduğunda ve yapılandırıldığında, root olarak şöyle başlatılır:
# olsrd
/etc/olsrd.conf'daki tüm ayarlar komut satırı seçenekleri ile değiştirilebilir:
# olsrd -i eth1 -ipv6 -d 1
IPv6'yı kullanarak hata iletileriyle birlikte eth1 arayüzünde olsrd dinlemeye başlayacak.
olsrd'yi başlatıyoruz:
# olsrd -i eth1 -d 1 -ipv6

  *** UniK olsrd-0.4.3 ***

hello interval = 2.00    hello int nonwireless: = 4.00  
tc interval = 5.00     polling interval = 0.10
neighbor_hold_time = 6.00  neighbor_hold_time_nw = 12.00
topology_hold_time = 15.00 tos setting = 16
hna_interval = 15.00     mid_interval = 5.00
Willingness set to 3 - next update in 20.000000 secs
Using IP version 6
Using multicast address ff05::15

 ---- Interface configuration ----

 eth1:                      
    Address: fec0:106:2700::10
    Multicast: ff05::15
    Interface eth1 set up for use with index 0


 Main address: fec0:106:2700::10         

 NEIGHBORS: l=linkstate, m=MPR, w=willingness

 Thread created - polling every 0.10 seconds   
 neighbor list: 11:43:17.214807
 neighbor list: 11:43:19.194967
 neighbor list: 11:43:21.395046
 neighbor list: 11:43:23.604800
 neighbor list: 11:43:25.694875
1
Bu OLSRd'nin kullandığı tüm ayarları gösterir. Yapılandırma dosyasında (/etc/olsrd.conf) veya komut satırında belirterek bunları değiştirebilirsiniz. Bütün bu ayarların ne anlama geldiğiyle alakalı bir tarif için OLSR RFC'yi okuyun.
2
OLSRd arayüzümüzü buldu. Eğer OLSRd'yi çoklu arayüzlerle kullanıyorsanız , "Çoklu Arayüz Tanımlaması" (ÇAT) iletileri oluşturulacaktır.
3
Eğer OLSRd'yi çoklu arayüzlerle kullanıyorsanız, "temel" adres olarak belirtileni ilk arayüz olarak alacaktır.
4
Hiçbir konak OLSRd'yi çalıştırmıyorsa, bu liste boştur.
Dikkat etmeniz gereken bir diğer husus yönlendirme tablomuza bir kaydın eklendiğidir:
# route -A inet6
Destination:  Next Hop  Flags Metric Ref Use Iface
...
ff05::15/128  ff05::15  UAC  0    1  1  eth1
...
Bu OLSR'nin OLSR çalıştıran diğer düğümlerle konuşmak için kullandığı IPv6 çoğa gönderim (multicast) adresidir.
Diğer konakları ekleme
OLSRd'yi tek bir düğüm üzerinde kullanmanın bir anlamı olmayacağından birkaç düğüm ekledik. Bunun ardından "komşu listesi"'nin güncellendiğini göreceksiniz:
neighbor list: 12:55:14.733586
neighbor list: 12:55:18.803585
Willingness for fec0:106:2700::11 changed from 0 to 3 - UPDATING  
neighbor list: 12:55:22.763585
fec0:106:2700::11:l=0:m=0:w=3[2hlist:]               
neighbor list: 12:55:26.833589
fec0:106:2700::11:l=1:m=0:w=3[2hlist:]
Willingness for fec0:106:2700::12 changed from 0 to 2 - UPDATING  
neighbor list: 12:55:30.903585
fec0:106:2700::12:l=0:m=0:w=2[2hlist:]
fec0:106:2700::11:l=1:m=0:w=3[2hlist:]
neighbor list: 12:55:34.863585
fec0:106:2700::12:l=0:m=0:w=2[2hlist:]
fec0:106:2700::11:l=1:m=0:w=3[2hlist:]
neighbor list: 12:55:39.153586
fec0:106:2700::12:l=1:m=0:w=2[2hlist:fec0:106:2700::11:]      
fec0:106:2700::11:l=1:m=0:w=3[2hlist:fec0:106:2700::12:]      
neighbor list: 12:55:43.443605
fec0:106:2700::12:l=1:m=0:w=2[2hlist:fec0:106:2700::11:]
fec0:106:2700::11:l=1:m=0:w=3[2hlist:fec0:106:2700::12:]
1
Bir diğer düğüm fark edildi (B düğümü). Bu, bir düğümün diğer düğümler için trafiği taşıma ve iletme istekliliğini gösterir. İşte, fec0:106:2700::11 yeni düğümü trafiği iletmek için istekli gözüküyor. Düşük pil gücü olan bir konak büyük miktarda trafiği iletmek için istekli olmayabilir, - dolayısıyla daha düşük bir isteklilik değeri gösterecektir (güç durumuna göre yönlendirme eklenti olarak mevcuttur).
2
Yönlendirme tablomuza düğüm eklenmiştir. 2-sıçramalı komşu listesi ([2hlist:]) boş olduğundan dolayı bu düğümü kullanarak her hangi başka bir düğüme erişemeyiz (henüz). 2-sıçramalı komşu bir komşu tarafından duyulan bir düğümdür.
3
OLSRd çalıştıran bir üçüncü düğüm (C düğümü) burada.
4
Kısa bir süre sonra, bütün düğümler güncellendiğinde ve izlenecek yollar hesaplandığında, bir düğümden her hangi bir diğerine de erişebiliriz. 2-sıçramalı komşu listesi ([2hlist:]) oluşur. B düğümüne C aracılığıyla erişebiliriz.
5
Burada C düğümüne B aracılığıyla erişebiliriz.
Yönlendirme tablosunun yeni konaklarla güncellendiğini de göreceksiniz:
# route -A inet6
Destination:      Next Hop  Flags Metric Ref Use Iface
...
fec0:106:2700::11/128 ::     UH   1    0  0  eth1
fec0:106:2700::12/128 ::     UH   1    0  0  eth1
...
OLSR'nin gerçek güzelliği bir grup düğüm ekleyip onları dolaştırdığınızda ortaya çıkıyor. Hala her birisine doğrudan (eğer kapalılarsa) veya diğer düğümler üzerinden erişebilirsiniz.
Hareket
Her düğümün diğer tüm düğümlere erişebilmesi her zaman istenilen durum değildir. "A" ve "B" düğümleri birbirlerine kapsam (radyo) dışı olsunlar diye düğümleri şimdi taşımaya başlayalım. "A" düğümünü "C" düğümünü dinleyemesin diye yeterince uzağa taşıdığımızda, tüm trafik "B" düğümü üzerinden gerçekleşmelidir.
Şekil 7.3. Taşıma
A ve C düğümleri birbirlerine erişmek için B düğümü üzerinden konuşacak şekilde üç düğümümüzü hareket ettiriyoruz.
Tavsiye: Düğümleri fiziksel olarak dolaştırmak yerine ip6tables'ı kullanabilirsiniz. MAC-adresini kullanarak tüm paketi "drop" edebilirsiniz. Sadece bir düğümde engellemeniz yeterlidir:
# ip6tables -A INPUT -m mac --mac-source XX:XX:XX:XX:XX:XX -j DROP
A konağındaki OLSRd çıktısı şöyle olur:
neighbor list: 13:22:35.693587
fec0:106:2700::11:l=1:m=1:w=3[2hlist:fec0:106:2700::12:]  
neighbor list: 13:22:40.093588
fec0:106:2700::11:l=1:m=1:w=3[2hlist:fec0:106:2700::12:]
neighbor list: 13:22:44.053594
fec0:106:2700::11:l=1:m=1:w=3[2hlist:fec0:106:2700::12:]
neighbor list: 13:22:48.233594
fec0:106:2700::11:l=1:m=1:w=3[2hlist:fec0:106:2700::12:]
neighbor list: 13:22:52.193605
fec0:106:2700::11:l=1:m=1:w=3[2hlist:fec0:106:2700::12:]
1
B düğümüne doğrudan erişebiliriz; ve B düğümü aracılığıyla C düğümüne erişebiliriz.
Yönlendirme tablosu da güncellenir. A düğümünün C düğümüne erişebilmesi için B düğümünü kullanması gerekir:
# route -A inet6
Destination:       Next Hop      Flags Metric Ref Use Iface
...
fec0:106:2700::11/128  ::         UH   1   1  0  eth1
fec0:106:2700::12/128  fec0:106:2700::11 UGH   2   0  0  eth1
...
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
OLSRd'yi kurma Başlangıç HNA iletileri nedir?
Bir Linux Kitaplığı Sayfası