Eklenti desteği
Önceki Linux için OLSR Sonraki
Eklenti desteği
0.4.3 sürümü gibi OLSRd de eklentileri destekler. Eklentiler bir MANET'e genişletilmiş işlevsellik ilave etmek için kullanılabilir. Eğer sadece düğümlerin bir alt kümesi ileti tipinin nasıl yorumlanacağını biliyorsa, o zaman tüm düğümler tarafından "varsayılan aktarım algoritması" (bakınız: OLSR RFC'de bölüm 3.4.1) kullanılarak diğer düğümlere iletim gerçekleştirilir. Bu şekilde belirli düğümler OLSR'ye özel işlevsellik ekleyebilir.
Bu satırlar yazılırken OLSRd sürümüne iki örnek eklenti dahil edildi. Bu eklentilerden biri güç durumuna göre yönlendirme katkısında bulunuyor. Eğer bir düğümde düşük güç var ise, istekliliğini daha düşük seviyeye ayarlayabilir ve ağ trafiği diğer düğümler üzerinden yönlendirilebilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
HNA iletileri nedir? Başlangıç Seçimlik GUI
Bir Linux Kitaplığı Sayfası