Renkler
Önceki Ncurses'a Giriş Sonraki
Renkler
Ekran üzerinde görülen renkleri renk çiftleri olarak adlandırmak gerekir. Çünkü her karenin bir artalan rengi, bir de yazı rengi vardır. ncurses ile renkli yazabilmenin yolu da kendinize ait renk çiftleri oluşturmak ve yazılarınızın bu çiftler kullanılarak yazılmasını sağlamaktır.
ncurses işlevlerini kullanabilmek için initscr çağrısı yapmanızın gerekmesi gibi, renk işlevlerini kullanmadan önce de start_color işlevini çağırmanız gerekir. Bundan sonra renk çiftleri oluşturmak için kullanmanız gereken işlev init_pair işlevidir. init_pair ile bir renk çifti oluşturduğunuzda, işleve aktarmış olduğunuz ilk parametre olan sayı ile bu renk çiftini ilişkilendirmiş olursunuz. Daha sonra yazılımınızda bu çifti kullanmak istediğinizde COLOR_PAIR makrosunu bu sayı ile çağırmanız yeterli olacaktır.
Renk çiftleri oluşturmanın dışında yazılarınızın bu çiftlerle yazılmasını sağlamanız gerekir. Bunu yapan işlevler attron ve wattron işlevleridır. Bu işlevler, attroff veya wattroff çağrıları yapılana kadar ilgili pencereye yazılacak her yazının belirtilen renk çifti ile yapılmasını sağlarlar.
Bir de pencerelerin genel artalan ve yazı renklerini değiştiren bkgd ile wbkgd işlevleri vardır. Bu işlevler çağrıldıkları zaman ilgili pencerenin renk çiftini istenen renk çifti olarak değiştirirler ve bundan sonra pencerenin tüm karelerinin artalan rengi ile tüm yazıların rengi otomatik olarak değişir.
Kullanabileceğiniz renkler ve adı geçen işlevlerin kullanımları ile ilgili ayrıntılar için man sayfalarına bakınız.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Pencerelerin Temizlenmesi Başlangıç Pencerelerin Kutulanması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası