Temel bilgiler
Önceki Pencereler Sonraki
Temel bilgiler
Bir pencere newwin() işlevini çağırarak oluşturulabilir. Ekran üzerinde aslında birşey oluşturmaz. Pencereyi değiştirecek yapılar için bellekten yer ayırır ve pencerenin boyutu, başladığı y koordinatı, başladığı x koordinatı, v.b bilgilerle ilgili yapıları günceller. Böylece curses kullanımında pencere kavramı, ekranın diğer kısımlarından bağımsız olarak değiştirilebilen hayali bir soyutlamadır. newwin() işlevi, wprintw() ve v.b. pencere ilişkili işlevlerde kullanılabilecek WINDOW veri yapısı türünden bir gösterici döndürür. Son olarak pencere delwin() işlevi ile yok edilebilir. Bu işlev pencere yapısıyla bellekte ayrılmış alanı geri verecektir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Pencereler Başlangıç Bana bir Pencere göster !!!
Bir Linux Kitaplığı Sayfası