Basit bir tuş kullanım örneği
Önceki Klavye ile etkileşim Sonraki
Basit bir tuş kullanım örneği
Örnek 12.10. Basit bir tuş kullanım örneği
#include <stdio.h>
#include <ncurses.h>

#define WIDTH 30
#define HEIGHT 10

int startx = 0;
int starty = 0;

char *choices[] = {
 "Choice 1",
 "Choice 2",
 "Choice 3",
 "Choice 4",
 "Exit",
};
int n_choices = sizeof(choices) / sizeof(char *);
void print_menu(WINDOW *menu_win, int highlight);

int main()
{ WINDOW *menu_win;
 int highlight = 1;
 int choice = 0;
 int c;

 initscr();
 clear();
 noecho();
 cbreak();    /* Satır ön belleği etkisiz. Herşeyi bana gönder */
 startx = (80 - WIDTH) / 2;
 starty = (24 - HEIGHT) / 2;

 menu_win = newwin(HEIGHT, WIDTH, starty, startx);
 keypad(menu_win, TRUE);
 mvprintw(0, 0, "Yukarı ve asagı için ok tuslarını kullanın, "
     "Seçmek için enterı kullanın");
 refresh();
 print_menu(menu_win, highlight);
 while(1)
 { c = wgetch(menu_win);
  switch(c)
  { case KEY_UP:
    if(highlight == 1)
     highlight = n_choices;
    else
     --highlight;
    break;
   case KEY_DOWN:
    if(highlight == n_choices)
     highlight = 1;
    else
     ++highlight;
    break;
   case 10:
    choice = highlight;
    break;
   default:
    mvprintw(24, 0,
     "Basılan karakter = %3d Muhtemelen şu şekilde de yazılabilir '%c'",
     c, c);
    refresh();
    break;
  }
  print_menu(menu_win, highlight);
  if(choice != 0) /* Sonsuz döngüden çıkmak için kullanıcı bir seçim yapar */
   break;
 }
 mvprintw(23, 0, "%d'yi %s ile seçtiniz\n",
      choice, choices[choice - 1]);
 clrtoeol();
 refresh();
 endwin();
 return 0;
}


void print_menu(WINDOW *menu_win, int highlight)
{
 int x, y, i;

 x = 2;
 y = 2;
 box(menu_win, 0, 0);
 for(i = 0; i < n_choices; ++i)
 { if(highlight == i + 1) /* O an seçileni parlaklaştır */
  { wattron(menu_win, A_REVERSE);
   mvwprintw(menu_win, y, x, "%s", choices[i]);
   wattroff(menu_win, A_REVERSE);
  }
  else
   mvwprintw(menu_win, y, x, "%s", choices[i]);
  ++y;
 }
 wrefresh(menu_win);
}
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Temel bilgiler Başlangıç Fare ile Etkileşim
Bir Linux Kitaplığı Sayfası