Çok Değerli Menüler
Önceki Menü Kütüphanesi Sonraki
Çok Değerli Menüler
O_ONEVALUE seçeneğini kapattığımızda ne olur diye merak ediyor olabilirsiniz. Bunun anlamı birden çok öğe seçebilirsiniz demektir. Bu da bizi REQ_TOGGLE_ITEM isteğine getirmektedir. Bir örnekle görelim:
Örnek 12.22. Çok Değerli Menü Örneği
#include <curses.h>
#include <menu.h>

#define ARRAY_SIZE(a) (sizeof(a) / sizeof(a[0]))
#define CTRLD  4

char *choices[] = {
 "Choice 1",
 "Choice 2",
 "Choice 3",
 "Choice 4",
 "Choice 5",
 "Choice 6",
 "Choice 7",
 "Exit",
};

int main()
{ ITEM **my_items;
 int c;
 MENU *my_menu;
 int n_choices, i;
 ITEM *cur_item;

 /* Curses kipini ilklendir */
 initscr();
 cbreak();
 noecho();
 keypad(stdscr, TRUE);

 /* Öğeleri ilklendir */
 n_choices = ARRAY_SIZE(choices);
 my_items = (ITEM **)calloc(n_choices + 1, sizeof(ITEM *));
 for(i = 0; i < n_choices; ++i)
  my_items[i] = new_item(choices[i], choices[i]);
 my_items[n_choices] = (ITEM *)NULL;

 my_menu = new_menu((ITEM **)my_items);

 /* Menüyü çok değerli yap */
 menu_opts_off(my_menu, O_ONEVALUE);

 mvprintw(LINES - 3, 0,
  "<SPACE>'i seçmek veya seçileni iptal için kullanın.");
 mvprintw(LINES - 2, 0,
  "<ENTER> 'ı o anki seçileni görmek için kullanın "
  "(Çıkmak için F1)");
 post_menu(my_menu);
 refresh();

 while((c = getch()) != KEY_F(1))
 { switch(c)
  { case KEY_DOWN:
    menu_driver(my_menu, REQ_DOWN_ITEM);
    break;
   case KEY_UP:
    menu_driver(my_menu, REQ_UP_ITEM);
    break;
   case ' ':
    menu_driver(my_menu, REQ_TOGGLE_ITEM);
    break;
   case 10:    /* Enter */
   { char temp[200];
    ITEM **items;

    items = menu_items(my_menu);
    temp[0] = '\0';
    for(i = 0; i < item_count(my_menu); ++i)
     if(item_value(items[i]) == TRUE)
     { strcat(temp, item_name(items[i]));
      strcat(temp, " ");
     }
    move(20, 0);
    clrtoeol();
    mvprintw(20, 0, temp);
    refresh();
   }
   break;
  }
 }

 free_item(my_items[0]);
 free_item(my_items[1]);
 free_menu(my_menu);
 endwin();
}
Vay canına, bir sürü yeni işlev daha. Teker teker her birini ele alalım. İlk olarak REQ_TOGGLE_ITEM ile başlayalım. Çok değerli bir menüde kullanıcı birden fazla öğe seçebilmeli veya seçimi iptal edebilmelidir. REQ_TOGGLE_ITEM isteği o anki seçimi değiştirir (etkinleştirme veya iptal etme). Bu durumda space tuşuna basıldığında REQ_TOGGLE_ITEM isteği menu_driver'a sonucu gerçekleştirmek için gönderilir.
İşte şimdi kullanıcı <ENTER>'a bastığında onun seçtiği öğeleri görürüz. Önce menü ile ilişiklendirilmiş öğeleri menu_items() işlevini kullanarak bulduk. Daha sonra öğenin seçili mi değil mi olduğunu anlamak için öğeler üzerinde gezindik. Eğer öğe seçiliyse item_value() işlevi TRUE döndürür. item_count() işlevi menüdeki öğe sayısını döndürür. Ayrıca öğe açıklamalarını item_description() ile alabilirsiniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çok Sütunlu Menüler Başlangıç Menü Seçenekleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası