Bir Örnek
Önceki İlklendirme Sonraki
Bir Örnek
Bu işlevlerin kullanımını açıklayacak bir program yazalım.
Örnek 12.2. İlklendirme İşlevlerini Kullanım Örneği
#include <ncurses.h>

int main()
{ int ch;

 initscr();          /* Curses kipine giriş           */
 raw();            /* Satır önbelleği etkisizleştirildi    */
 keypad(stdscr, TRUE);    /* F1, F2, v.b. etkin           */
 noecho();          /* getch için karakterleri ekrana yansıtma */

 printw("Koyu görmek istediğiniz bir karakteri yazınız\n");
 ch = getch();        /* Eğer raw() çağrılmamış olsa       *
                * karakterin programa gönderilmesi için  *
                * enter'a basmamız gerekecekti       */
 if(ch == KEY_F(1))      /* Klavye tuşları etkinleştirilmeden    */
  printw("F1 tuşuna basıldı");  /* bu değeri de alamayacaktık      */
                /* noecho() olmadan             *
                * bazı çirkin gözünüşlü karakterler    *
                * ekranda gözükebilir           */
 else
 { printw("Basılan tuş ");
  attron(A_BOLD);
  printw("%c", ch);
  attroff(A_BOLD);
 }
 refresh();          /* Karakteri gerçek ekrana yazdır */
 getch();           /* Kullanıcı girişi için bekle  */
 endwin();          /* Curses kipinin sonu      */

 return 0;
}
Bu program kendisini açıklayabilmektedir. Fakat henüz açıklanmayan işlevler kullandım. getch() komutu kullanıcıdan bir karakter almak için kullanılır. Bildik getchar()'a <enter> kullanımından kaçınmak için satır önbelleğiniz etkisizleştirebilmemiz dışında aynen benzemektedir. getch() ve tuşların okunmasıyla ilgili klavye tuşları yönetimi kısmına bakınız. attron ve attroff işlevleri sırasıyla bazı özellikleri açmak ve kapamak için kullanılır. Örnekte karakterleri koyu yazmak için kullandım. Bu işlevler daha sonra ayrıntılı olarak anlatılacaktır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İlklendirme Başlangıç Pencereler Hakkında Bir Çift Söz
Bir Linux Kitaplığı Sayfası