getyx() işlevleri
Önceki Ekran Düzenleme Sonraki
getyx() işlevleri
getyx() işlevi o anki imleç koordinatlarını bulmak için kullanılır. x ve y koordinat değerlerini kendisine verilmiş değişkenlere aktaracaktır. getyx() bir makro olduğundan değişkenlerin adreslerini göndermenize gerek yoktur. Şu şekilde çağrılabilir:
  getyx(win, y, x);
  /* win: pencere gösterici
    *   y, x: kooridatlar bu değişkenlere aktarılır
    */
getparyx() işlevi içteki pencerenin başlangıç koordinatlarını dıştakine göre döndürür. Bu bazen içteki pencereyi güncellemek gerektiğinde gereklidir. Pekçok menüden oluşan güzel bir uygulama tasarımında, menü konumlarını, ilk seçenek koordinatlarını, v.b. kaydetmek zor bir hal alır. Buna basit bir yöntem alt pencereler içerisinde menüler oluşturmak ve getparyx() kullanarak menülerin başlangıç koordinatlarını bulmaktır.
getbegyx() ve getmaxyx() işlevleri o anki pencerenin başlangıç ve en büyük koordinatlarını tutar. Bu işlevler yukarıdakine benzer şekilde pencere ve iç pencerelerde çalışırken faydalıdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Ekran Düzenleme Başlangıç Ekran dökümünün alınması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası