Bazı örnekler
Önceki Girdi işlevleri Sonraki
Bazı örnekler
Örnek 12.4. Basit bir scanw örneği
#include <ncurses.h>     /* ncurses.h, stdio.h da ekler */
#include <string.h>

int main()
{
 char ileti[]="Bir dizge giriniz: "; /* ekranda gözükecek mesaj */
 char dizge[80];
 int sat,sut;           /* ekranın satır ve sütün sayısını *
                  * tutmak için */
 initscr();            /* curses kipine başlama */
 getmaxyx(stdscr,sat,sut);    /* satır ve sütün satısını elde et */
 mvprintw(sat/2, (sut-strlen(ileti))/2, "%s", ileti);
                 /* iletiyi ekranın ortasına yaz */
 getstr(dizge);
 mvprintw(LINES - 2, 0, "Şunu girdiniz: %s", dizge);
 getch();
 endwin();

 return 0;
}
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
getstr() sınıfı işlevler Başlangıç Öznitelikler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası