Menü Kütüphanesi ile derleme
Önceki Menü Kütüphanesi Sonraki
Menü Kütüphanesi ile derleme
Menü kütüphanesini kullanmak için menu.h başlık dosyası programa eklenmeli ve programı menü kütüphanesiyle ilintileyerek derlemek için de -lmenu -lncurses seçenekleri kullanılmalıdır.
#include <menu.h>
.
.
.

derleme ve bağlama: gcc program file -lmenu -lncurses
Örnek 12.18. Menülerin Temelleri
#include <curses.h>
#include <menu.h>

#define ARRAY_SIZE(a) (sizeof(a) / sizeof(a[0]))
#define CTRLD  4

char *choices[] = {
 "Choice 1",
 "Choice 2",
 "Choice 3",
 "Choice 4",
 "Exit",
};

int main()
{ ITEM **my_items;
 int c;
 MENU *my_menu;
 int n_choices, i;
 ITEM *cur_item;


 initscr();
 cbreak();
 noecho();
 keypad(stdscr, TRUE);

 n_choices = ARRAY_SIZE(choices);
 my_items = (ITEM **)calloc(n_choices + 1, sizeof(ITEM *));

 for(i = 0; i < n_choices; ++i)
     my_items[i] = new_item(choices[i], choices[i]);
 my_items[n_choices] = (ITEM *)NULL;

 my_menu = new_menu((ITEM **)my_items);
 mvprintw(LINES - 2, 0, "F1 to Exit");
 post_menu(my_menu);
 refresh();

 while((c = getch()) != KEY_F(1))
 { switch(c)
  { case KEY_DOWN:
    menu_driver(my_menu, REQ_DOWN_ITEM);
    break;
   case KEY_UP:
    menu_driver(my_menu, REQ_UP_ITEM);
    break;
  }
 }

 free_item(my_items[0]);
 free_item(my_items[1]);
 free_menu(my_menu);
 endwin();
}
Bu program menü kütüphanesi kullanılarak bir menü oluşturmanın temel adımlarını göstermektedir. Öncelikle new_item() ile öğeleri oluşturup onları daha sonra new_menu() ile menüye ekleyerek menüyü ilklendirdik. Menüyü ekrana yazdırıp ekranı tazeledikten sonra ana işlem döngüsü başlamaktadır. Kullanıcı girdisini alarak buna karşılık gelen işlemi gerçekleştirmektedir. menu_driver() işlevi menü sisteminin dolap beygiridir. Bu işlevin ikinci parametresi menü ile ilgili ne yapılacağını söyler. Parametreye göre, menu_driver() karşılık gelen görevi yapmaktadır. Parametre değeri, bir menü gezinti isteği, bir ascii karakter veya bir tuş ile ilişkili KEY_MOUSE özel anahtarı olabilir.
menu_driver aşağıdaki istekleri kabul eder.
    REQ_LEFT_ITEM       Bir öğenin soluna hareket et
    REQ_RIGHT_ITEM      Bir öğenin sağına hareket et
    REQ_UP_ITEM         Bir öğenin üstüne hareket et
    REQ_DOWN_ITEM       Bir öğenin altına hareket et
    REQ_SCR_ULINE       Bir satır yukarı
    REQ_SCR_DLINE       Bir satır aşağı
    REQ_SCR_DPAGE       Bir sayfa aşağı
    REQ_SCR_UPAGE       Bir sayfa yukarı
    REQ_FIRST_ITEM      İlk öğeye hareket et
    REQ_LAST_ITEM       Son öğeye hareket et
    REQ_NEXT_ITEM       Sonraki öğeye hareket et
    REQ_PREV_ITEM       Önceki öğeye hareket et
    REQ_TOGGLE_ITEM     Bir öğeyi seç/seçimi kaldır
    REQ_CLEAR_PATTERN   Menü örüntü belleğini sil
    REQ_BACK_PATTERN    Örüntü belleğinden bir önceki karakteri sil
    REQ_NEXT_MATCH      Örüntü eşine uygun bir sonraki öğeye git
    REQ_PREV_MATCH      Örüntü eşine uygun bir önceki öğeye git
Seçeneklerin sayısından dolayı bunalmış hissetmeyin. Herbirini tek tek göreceğiz. Bu listedeki ilgi alanımız REQ_UP_ITEM ve REQ_DOWN_ITEM öğeleridir. Bu iki seçenek menu_driver işlevine gönderildiklerinde, o anki öğeyi sırasıyla bir öğe yukarı veya aşağı günceller.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Temel Bilgiler Başlangıç menu_driver: Menü sisteminin dolap beygiri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası