attr_get()
Önceki Öznitelikler Sonraki
attr_get()
attr_get() işlevi o anki özniteliği ve renk çifti bilgisini alır. Her ne kadar yukarıdaki işlevler kadar sık kullanmasak da, ekranın belli kısımlarını tararken kullanışlıdır. Diyelim ki ekran üzerinde belli bir göncelleme yapmak istiyoruz ve her karakterin hangi özniteliğe sahip olduğunu bilmiyoruz. Bu işlev attrset veya attron işlevlerinden herhangi birisi ile istenen özniteliğin üretilmesi için kullanılabilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
attron()'a karşı attrset() Başlangıç attr_ işlevleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası