mvaddch(), waddch() ve mvwaddch()
Önceki Çıktı işlevleri Sonraki
mvaddch(), waddch() ve mvwaddch()
mvaddch(), imleci verilen konuma hareket ettirir ve buraya yazar. Bundan dolayı şu çağrı,
    move(satır,sütun);
/*imleci satırıncı satırın sütununcu sütununa hareket ettirir. */
    addch(krk);
şununla yer değiştirilebilir:
    mvaddch(satırsütunkrk);
waddch() işlevi, verilmiş bir pencere içerisine karakter eklemesi dışında addch() işlevine benzemektedir. (addch()'ın stdscr penceresine bir karakter eklediğini unutmayın)
Benzer şekilde mvwaddch() işlevi de verilmiş olan koordinatlarda belirtilen pencereye bir karakter eklemek için kullanılır.
Artık temel çıktı işlevi addch()'a yabancı değiliz. Fakat, eğer bir dizgeyi yazdırmak istiyorsak onu karakter karakter yazdırmak oldukça sinir bozucu olacaktır. Ne iyi ki, ncurses, printf benzeri veya puts benzeri işlevler sunmaktadır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
addch() sınıfı işlevler Başlangıç printw() sınıfı işlevler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası