MRTG Web Sayfasının Güvenliği
Önceki MRTG Kurulumu Sonraki
MRTG Web Sayfasının Güvenliği
Uygulayıcının ihtiyaçları doğrultusunda, MRTG istatistikleri sadece ilgili kişilerin görebileceği şekilde güvenlik altına alınabilir. Bu konuda Red Hat Linux işletim sistemi üzerinde standart olarak kullanılan Apache Web sunucusundan faydalanabiliriz.
Akla gelen ilk şey, httpd.conf içinde gerekli (AuthConf) değişiklikleri yapmak. Bundan sonra /var/www/security dizini oluşturulmalı ve bu konumda bir parola dosyası oluşturulmalıdır:
[[email protected] /var/www/security]# htpasswd –c mrtg.passwd celak
Parola dosyası hazırlandıktan sonra /var/www/html/mrtg dizini altında .htaccess dosyası oluşturulmalıdır. Bu dosyada yapılan tanımlamalara göre, yalnızca bir kullanıcı adı ve parolası olanlar bu dizinin içeriğini web üzerinden görebilecektir:
AuthType Basic
     AuthName "Ağ Bağlantı İstatistikleri"
     AuthUserFile /var/www/security/mrtg.passwd
     require valid-user
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
MRTG Web Sayfasının Görünümü Başlangıç İnternet Web Adresleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası