Kurulum
Önceki MP3 Sunucusu NASIL Sonraki
Kurulum
Kurulumu iki şekilde yapabilirsiniz: kaynak kodundan veya RPM'den. Kaynak kodundan kurulum için paketi dilediğiniz bir dizinde açarak
# ./configure
# make
# make install
komutlarını sırasıyla çalıştırmalısınız. Bu işlem sonunda sadece çalıştırılabilir ample dosyası /usr/local/bin dizinine kopyalanmaktadir.
Bu programin resmi bir RPM paketi bulunmadığından eğer RPM'den kurulum yapmak istiyorsaniz benim hazırladığım RPM paketini kullanabilirsiniz. Bu durumda kurulum için
# rpm -ihv ample-0.4.0-1.i586.rpm
komutunun çalıştırılması yeterli olacaktır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Giriş Başlangıç Özelleştirme
Bir Linux Kitaplığı Sayfası