Tıbbi Bilişim
Önceki Linux Tıp NASIL Sonraki
Tıbbi Bilişim
Nedir?
Benim bu konu hakkındaki şahsi cevabım; tıbbi bilişim, tıbbi verilerin nasıl kaydedildiği, saklandığı, alındığı, gösterildiği ve değiş-tokuş edildiği ile ilginen bir bilim dalıdır. Tıbbi bilişim hakkındaki en önemli problemlerden biri, tıbbi verilerin bir sistemden başka bir sisteme nasıl aktarılacağıdır.
Cevap AMIA.ORG sitesinden geliyor:
Tıbbi bilişim, sağlık hizmetleri konusunda analizleri, yönetimi ve bilgi kullanımını kotarmak zorundadır. Tıbbi bilişim alanı, diğer sağlık hizmetleri alanıyla genel ilgi alanlarını paylaşsa da, diğer disiplinlerden ve özelliklerden farkını ortaya koymalıdır. Tıbbi bilişim hakkındaki genel düşünce tarzı, bilgiyi kullanma, analiz etme ve yönetme özelliklerini teknolojiyle birlikte harmanlayarak tıp adına kullanmaya çalışmaktır. Ayrıca, profesyoneller, bilgi ve teknolojiyi sağlık hizmetleri ile kesiştirmeye başladıklarından beri, tıbbi bilişim araştırmada, geliştirmede ve gelişmeye dayalı bu tür şeylerde kullanılmaya başlandı.
    -- AMIA.ORG
Yetkin Elektronik Sağlık Kayıtları - GEHR
Good Electronic Health Record (GEHR) projesi, openEHR Derneği'nin çalışmasının büyük bir kısmını oluşturur ve elektronik sağlık kayıtlarını kapsamlı, taşınabilir ve tıbbi yasalarca güvenilir şekilde kullanılabilecek bir uygulama yaratmayı hedefler. Yetkin Avrupa Sağlık Kayıtları Projesi tarafından geliştirilmektedir ve gereksinim durumu ve nesne modeliyle şimdiye kadar sağlık kayıtları alanında mevcut en kapsamlı belgelere sahiptirler. Bu internet sitesi, bu kayıtların gerçekleştiriminde kullanılan belgeler ve kaynaklar için halka açık bir kaynak ihtiva eder.
HL7lib - Health Level 7 Library
HL7lib Health Level 7 Library projesi, Health Level 7 işlevlerinin gerçek ve ücretsiz bir sürümü olmayı hedefler. Health Level 7, büyük hastanelerde değişik şirketlerin bilgisayar sistemlerine hasta bilgilerini göndermek için kullanılan bir sistemdir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Tıbbi Kayıt Uygulamaları Başlangıç PDA
Bir Linux Kitaplığı Sayfası