Yazılım Geliştirme
Önceki İleti Özeti NASIL Sonraki
Yazılım Geliştirme
Bir çok yazılım geliştirme dilinin kütüphanesinde MD algoritmaları için hazır işlevler mevcuttur. Java'da bu amaç için MessageDigest sınıfı kullanılmaktadır.
Java
Java'da MessageDigest sınıfı java.security paketi içinde bulunmaktadır ve sadece “md5” ve “sha” algoritmalarını desteklemektedir. Örnek:
Örnek 10.1. Java MessageDigest sınıfının kullanımına örnek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MessageDigest  md;
String veri = new String("MD5 uygulanacak veri");
try {
     md = MessageDigest.getInstance("md5");
     md.update(veri.getBytes());
     byte[] sonuc = md.digest();
}catch (NoSuchAlgorithmException exc)  {
     System.err.println(exc.getMessage());
}
4. satırda "md5" algoritmasını gerçekleştiren MessageDigest nesnesi oluşturulur.
5. satırda md nesnesinin verisini, veri nesnesinin baytlarını kullanarak değiştirir.
6. satırda yapılması gereken ek işlem varsa yapılır (ekleme gibi), MD işlemi başlatılır ve hesaplama yapılıp sonuç üretilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Uygulamalar Başlangıç Faydalanılan kaynaklar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası