Majorcool Kurulumu ve Ayarları
Önceki Majordomo Liste Yöneticisi Kurulumu NASIL Sonraki
Majorcool Kurulumu ve Ayarları
Majorcool programı listeye web tabanlı erişim sağlar. Majorcool programını http://ncrinfo.ncr.com/pub/contrib/unix/MajorCool/majorcool.tar.gz ya da http://genco.marketweb.net.tr/Documents/download/majorcool.tar.gz adreslerinden alabilirsiniz.
İlk önce majorcool programı için bir dizin yaratalım.
# mkdir /usr/local/majordomo/majorcool
Elimizeki tar dosyasını bu dizine açalım.
# tar -zxvf majorcool.tar.gz -C /usr/local/majordomo/majorcool/
Aşağıdaki dosyaları açıp PERLBIN yazan ilk satırı perl programınızın yolu ile değiştirin.
  1. /usr/local/majordomo/majorcool/majorcool.cgi
  2. /usr/local/majordomo/majorcool/majorcool.pl
Aynı zamanda /usr/local/majordomo/majorcool/Configure dosyası içindeki
PERLBIN="/usr/local/bin/perl" # How to start a perl script
yazan satırda /usr/local/bin/perl'ü kendi perl yolunuzla değiştiriniz.
Majorcool dizinine geçip Configure betiğini çalıştıralım.
# cd /usr/local/majordomo/majorcool
# sh Configure
Betik çalıştıktan sonra karşınıza gelecek sorular ve cevapları aşağıda.
1) What is the installation directory of Majordomo?
/usr/local/majordomo

2) What is the path to your Majordomo configuration file?
/usr/local/majordomo/majordomo.cf

3) Where would you like temp files created when MajorCool runs?
/tmp

4) What is the root directory for your Web server?
/usr/local/apache/htdocs
Bu dizin sizin web sunucunun kök dizini olmalı

5) Where is the cgi-bin directory for your Web server?
/usr/local/apache/cgi-bin
Buradaki dizin adresi sizin cgi-bin dizininizin yolu olmalı

6) What is your server's URL for '/usr/local/apache/cgi-bin'?
/cgi-bin

7) Where is the image directory for your Web server?
/usr/local/apache/icons
Apache icons dizinin yolu majorcool için yeterli olmaktadır

8) What is your server's URL for '/usr/local/apache/icons'?
/icons

9)Where is the root directory for documents on your Web server?
/usr/local/apache/htdocs

10) What are you going to call this MajorCool CGI?
majorcool

11) Bundan sonra sorulan header ve footer kısımlarını boş bıraktım
isterseniz siz birşeyler yazabilirsiniz.

12) Where in /usr/local/apache/htdocs should the Help file be installed?
/mc_default_help.htm

13) What scheme will the Web server be using?
http

14) Which user-id?
nobody
Yüklenen dosyalar genelde cgi-bin dizininde ve kök dizininde olduğundan
dosyaların iyeliğini nobody kullanıcısına veriyorum

15) Which group-id?
nogroup
Nobody hangi gruba dahil ise bu soruya cevap olarak onu yazıyorsunuz

16) What is the name you call your site?
Majoolcool Site
majorcool html dosyasının <title> kısmında yazmasını istediğiniz satırı yazın

17) What URL should be used for the site home?
http://www.olympos.gen.tr/cgi-bin/majorcool
Buraya kendi web sunucunuzun adresini yazıyorsunuz.
Örneğin http://sizinwebsunucu/cgi-bin/majorcool

18) Provide end-user BROWSE access [Y]?
Her kullanıcıya bütün listeleri görebilme hakkı vermek istiyorsanız "Y" deyin.

19) Provide administrator MODIFY access [Y]?
Kendinize yönetici olarak değiştirme tuşunu etkin kılmak istiyorsanız "Y" deyin.

20) Provide list CREATE access [Y]?
Liste yaratabilmek istiyorsanız "Y" deyin.

21)Provide list RENAME access [Y]?
Yeniden adlandırabilme iznini vermek istiyorsanız "Y" deyin.

22) Provide list DELETE access [Y]?
Silme izini istiyorsanız "Y" deyin.

23) Where do you want to keep the Key Cache file?
/usr/local/majordomo/.majordomo_keys

24) Which address mapping function will you use?
simple
Burada simple yerine karşınıza çıkan diger seçenekleri de yazabilirsiniz.
Diğer seçeneklerde direk olarak eposta adres karşılaştırması yerine DNS/smtp
doğrulaması yapabiliyor ve bir adresi birkaç adrese bağlama imkanı elde edebiliyorsunuz.

25) Program to execute (if applicable)?
Burayı boş bırakarak default programı çalıştırıyoruz ve biraz sonra
gelen RENAME, DELETE sorularında da aynı işlemi yaparal boş bırakıyoruz.

26) Require administrators to type the list name [N]?
Yöneticinin liste adı yazmasına gerek kalmasın istiyorsanız N deyin.

27) Require admin password change to be confirmed [Y]?
Yönetici parolası için doğrulama gereksin diyorsanız Y deyin.

28) Do list members see noadvertised lists [N]?
ne anlama geliyor bilemiyorum.

29) Do you trust that users are who they say [N]?
Kim olduklarını söyleyen kullanıcılara güvenmek istemiyorsanız N deyin.

30) Do you want to use instruct mode (aka paranoia mode) [N]?
Öğretici kipi kullanmak istemiyorsanız N diyelim.
Bundan sonraki sorularda öntanımlı değerleri kullanabilirsiniz.

31) Perform sub/unsub by having requester use e-mail [N]?

32) Allow admins to get config file (sent via e-mail) [Y]?

33) Save Majordomo comments in list config file [Y]?

34) Use 'server push' effects if supported [Y]?

35) Return to prior screen after Prefs session [N]?

36) Allow Internet 'spiders' to index this CGI [Y]?

37) Update interval?
[50]:


38) Accept the new version? [yes|no|list|edit|diff]? yes
Bundan sonra majorcool programı test edilecektir. Program default.sh adında bir dosya oluşturur ve girdiğiniz bilgiler kayıt edilir. Program test edilirken bir sorun yaşarsanız aynı bilgileri girmek durumunda kalmıyacaksınız.
Belgede herhangi bir hata ile karşılaşırsanız adresine yazabilirsiniz.
Saygılar
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Yeni liste açılması Başlangıç Yasal Açıklamalar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası