manpage.1.ex, manpage.sgml.ex
Önceki debian/ altındaki diğer dosyalar Sonraki
manpage.1.ex, manpage.sgml.ex
Programın(ların)ızın bir(er) kılavuz sayfası olmalıdır. Yoksa, bu dosyaları kılavuz sayfası şablonu olarak kullanabilirsiniz. Her biri doldurabileceğiniz taslaklardır.
Kılavuz sayfaları normalde nroff(1) ile yazılır. manpage.1.ex örneği de nroff ile yazılmıştır. Bu dosyayı nasıl düzenleyeceğinizi öğrenmek için man(7) kılavuz sayfasını inceleyiniz.
Diğer taraftan nroff yerine SGML ile yazmayı tercih ederseniz, manpage.sgml.ex şablonunu kullanabilirsiniz. Eğer bunu yapacaksanız:
Ve dosyanın adını gentoo.sgml gibi birşey olarak değiştirmeyi unutmayın!
Son kılavuz sayfası ismi belgelendirdiği programın ismini içermelidir, bundan dolayı "manpage" olan ismini "gentoo" olarak değiştireceğiz. Dosya adı ayrıca, dosyanın bir kullanıcı komutunun kılavuz sayfası olduğu anlamına geler ".1" sonekini içererecektir. Bunun doğru bölüm numarası olduğundan emin olmalısınız. Kılazuz sayfa bölümlerinin listesi:
 Bölüm No. Bölüm ismi             Açıklama
-----------------------------------------------------------------
     1     Kullanıcı komutları    Çalıştırılabilirler ve betikler.
     2     Sistem çağrıları       Çekirdek tarafından sağlanan işlevler.
     3     Kütüphane çağrıları    Sistem kütüphanelerindeki işlevler.
     4     Özel dosyalar          Genelde /dev dizinindeki aygıt dosyaları.
     5     Dosya biçimleri        /etc/passwd gibi dosyaların biçimleri.
     6     Oyunlar                Veye diğer değersiz programlar.
     7     Makro paketleri        Man makroları gibi makrolar.
     8     Sistem yönetimi        Genellikle root tarafından kullanılan komutlar.
     9     Çekirdek yordamları    Çekirdekle ilgili standartdışı çağrılar.
O halde, gentoo'nun kılavuz sayfası gentoo.1 olarak isimlendirilmelidir. X programları için bölüm numarasının sonuna bir "x" ilave edebilirsiniz, örn. gentoo.1x. Bir gentoo.1 kılavuz sayfası orjinal kaynakta yoktu, örnekleri ve üstdüzey belgeleri okuyarak bir tane yazdım.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
init.d.ex Başlangıç menu.ex
Bir Linux Kitaplığı Sayfası