dpatch ve pbuilder ile paketleme örneği
Önceki A. Örnekler Sonraki
dpatch ve pbuilder ile paketleme örneği
$ mkdir -p /dosya/yolu # yeni bir dizin
$ cd /dosya/yolu
$ tar -xvzf /dosya/yolu/gentoo-1.0.2.tar.gz
$ cp -a gentoo-1.0.2 gentoo-1.0.2-orig
$ cd gentoo-1.0.2
$ dh_make -e [email protected] -f /dosya/yolu/gentoo-1.0.2.tar.gz
... Soruları yanıtla.
... Kaynak ağacını düzelt.
... Paketleri "dpkg-buildpackage -rfakeroot -us -uc" ile derlemeyi dene.
... Kaynak paketindekileri düzenleyip derlenebeler hale getir.
... ../gentoo_1.0.2.orig.tar.gz dosyasını silme
$ cd ..
$ cp -a gentoo-1.0.2 gentoo-1.0.2-keep # yedekle
$ mv gentoo-1.0.2/debian debian
$ diff -Nru gentoo-1.0.2-orig gentoo-1.0.2 > yama-dosyası
... Bunu yaparken gentoo-1.0.2 dizininin üstüne yazabilirsiniz.
... Her ihtimale karşı gentoo-1.0.2-keep dizinini silme.
$ mkdir -p debian/patches
$ dpatch patch-template yama/dosyası -p "01_patchname" "patch-file description"\
  < yama-dosyası > debian/patches/01_patchname.dpatch
$ cd debian/patches
$ echo 01_patchname.dpatch >00list
$ cd ../.. # /dosya/yolu'na geç.
$ rm -rf gentoo-1.0.2
$ editor debian/rules
debian/rules dosyasının özgün hali:
config.status: configure
   ./configure --prefix=/usr --mandir=/usr/share
build: config.status
   ${MAKE}
clean:
   $(testdir)
   $(testroot)
   ${MAKE} distclean
   rm -rf debian/imaginary-package debian/files debian/substvars
debian/rules dosyasını dpatch'ın kullanabilmesi için bir metin düzenleyici ile şu hale getirin:
config.status: patch configure
   ./configure --prefix=/usr --mandir=/usr/share
build: config.status
   ${MAKE}
clean: clean-patched unpatch
clean-patched:
   $(testdir)
   $(testroot)
   ${MAKE} distclean
   rm -rf debian/imaginary-package debian/files debian/substvars
patch: patch-stamp
patch-stamp:
   dpatch apply-all
   dpatch call-all -a=pkg-info >patch-stamp

unpatch:
   dpatch deapply-all
   rm -rf patch-stamp debian/patched
dpatch sistemi ile kaynak ağacını yeniden paketlemek için artık hazırsınız.
$ tar -xvzf gentoo_1.0.2.orig.tar.gz
$ cp -a debian/ gentoo-1.0.2/debian
$ cd gentoo-1.0.2
$ sudo pbuilder update
$ pdebuild
$ cd /var/cache/pbuilder/result/
$ dupload -tnm_target gentoo_1.0.2-1_i386.changes
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Basit paketleme örneği Başlangıç NCURSES ile Yazılım Geliştirme NASIL
Bir Linux Kitaplığı Sayfası