Terimler
Önceki Linux için Satıriçi Sembolik Makina Dili (Inline Assembly) Sonraki
Terimler
C deyimleri "asm" içindeki Sembolik Makina Dili komutları için terim gibi çalışırlar. Terimler Satıriçi Sembolik Makina Dilinin temel öğeleridir. Çünkü, C programının deyimleriyle iyi işler başarır.
Her terim, terim belirteci ile gösterilir ve parantez içinde gösterilen C deyimi onu takip eder.
Örneğin: "belirteç" (C deyimi). Terim belirtecinin en önemli görevi terimin kipini bulmaktır.
Hem girdi hem de çıktı bölümünde birden fazla terim kullanabilirsiniz. Her terim virgülle ayrılarak yazılır.
Terimler Sembolik Makina Dili şablonunda numaralarla gösterilirler. Eğer toplam n adet terim varsa (hem girdi hem de çıktı bölümleri dahil), ilk terim 0 olarak numaralandırılır ve bu düzgün artarak devam eder ve son girdi terim n-1 olarak numaralandırılır. Terimlerin toplam sayısı 10 veya makine tanımındaki komut düzenindeki maksimum terime sahip olan kadardır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Sembolik Makina Dili Şablonu Başlangıç Geri Dönen Yazmaç Listesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası