Sonuç
Önceki Linux için Satıriçi Sembolik Makina Dili (Inline Assembly) Sonraki
Sonuç
Şu sonuca varabiliriz ki Satıriçi Sembolik Makina Dili çok geniştir ve burada değinemediğimiz bir çok olanak da sağlar. Ama bu yazıdan temeli kavramanız halinde kendi başınıza Satıriçi Sembolik Makina Dili ile kod yazmaya başlayabilirsiniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Genel Satıriçi Sembolik Makina Dili Kullanım Örnekleri Başlangıç Yararlanılan Kaynaklar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası