linux/init/main.c
Önceki Linux i386 Önyükleme Kodu NASIL Sonraki
linux/init/main.c
Bu bölümü yazarken kendimi suçlu hissettim çünkü yeterince olmasa bile hakkında çok sayıda belge var. start_kernel() destekli işlevler, sürekli gelişen işletim sistemi dahili bileşenlerine bağımlı olduğu için, sürümden sürüme değişir. Sık sık belge güncellemek için vaktim olmadığından bu bölümü olabildiğince basit tutmaya karar verdim.
start_kernel()
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
asmlinkage void __init start_kernel(void)
{
 char * command_line;
 extern char saved_command_line[];
/*
 * Kesmeler hala etkin değil. Gerekli kurulumu yap, sonra etkinleştir
 */
 lock_kernel();
 printk(linux_banner);

 /* Linux'da bellek yönetimi, esp. for setup_arch()
  * Linux-2.4.4 MM Başlangıç durumuna getirme */
 setup_arch(&command_line);
 printk("Kernel command line: %s\n", saved_command_line);

 /* linux/Documentation/kernel-parameters.txt
  * The Linux BootPrompt-HowTo */
 parse_options(command_line);

 trap_init() {
#ifdef CONFIG_EISA
  if (isa_readl(0x0FFFD9) == 'E'+('I'<<8)+('S'<<16)+('A'<<24))
   EISA_bus = 1;
#endif
#ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
  init_apic_mappings();
#endif
  set_xxxx_gate(x, &func);  // kurulum kapıları
  cpu_init();
 }
 init_IRQ();
 sched_init();
 softirq_init() {
  for (int i=0; i<32: i++)
      tasklet_init(bh_task_vec+i, bh_action, i);
  open_softirq(TASKLET_SOFTIRQ, tasklet_action, NULL);
  open_softirq(HI_SOFTIRQ, tasklet_hi_action, NULL);
 }
 time_init();

 /*
  * HACK ALERT! Bu erken. PCI ve bunun gibi kurulumları bitirdikten
  * ve console_init()'in bunu farketmesinde önce konsolu etkinleştirmeliyiz.
  * Birşeylerin kötü gitmesi durumunda bunun erkenden çıktı olmasını isteriz.
  */
 console_init();
#ifdef CONFIG_MODULES
 init_modules();
#endif
 if (prof_shift) {
  unsigned int size;
  /* only text is profiled */
  prof_len = (unsigned long) &_etext - (unsigned long) &_stext;
  prof_len >>= prof_shift;
  size = prof_len * sizeof(unsigned int) + PAGE_SIZE-1;
  prof_buffer = (unsigned int *) alloc_bootmem(size);
 }

 kmem_cache_init();
 sti();

 // BogoMips mini-Howto
 calibrate_delay();

 // linux/Documentation/initrd.txt
#ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
 if (initrd_start && !initrd_below_start_ok &&
      initrd_start < min_low_pfn << PAGE_SHIFT) {
  printk(KERN_CRIT "initrd overwritten (0x%08lx < 0x%08lx) - "
    "disabling it.\n",initrd_start,min_low_pfn << PAGE_SHIFT);
  initrd_start = 0;
 }
#endif

 mem_init();
 kmem_cache_sizes_init();
 pgtable_cache_init();

 /*
  * Yüksek belleğe (highmem) sahip olan mimariler için, num_mappedpages
  * çekirdeğin kullanabileceği bellek miktarını ifade eder. Diğer mimariler
  * için toplam sayfa ile aynıdır. Her iki rakama da ihtiyaç duyarız çünkü
  * bazı altsistemler çekirdeğin ne kadar bellek kullanabileceğine dayanarak
  * başlangıç durumuna getirilir.
  */
 if (num_mappedpages == 0)
     num_mappedpages = num_physpages;

 fork_init(num_mempages);
 proc_caches_init();
 vfs_caches_init(num_physpages);
 buffer_init(num_physpages);
 page_cache_init(num_physpages);
#if defined(CONFIG_ARCH_S390)
 ccwcache_init();
#endif
 signals_init();
#ifdef CONFIG_PROC_FS
 proc_root_init();
#endif
#if defined(CONFIG_SYSVIPC)
 ipc_init();
#endif
 check_bugs();
 printk("POSIX conformance testing by UNIFIX\n");

 /*
  *   İlk işlemdeki (thread) iyi gidenleri sayarız
  *   atıl (idlers) gibi init de kilitsiz bir çekirdek işlemidir,
  *   sistem çağrısı yapar (ve böylece kilitlenir).
  */
 smp_init() {
#ifndef CONFIG_SMP
# ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
  APIC_init_uniprocessor();
# else
  do { } while (0);
# endif
#else
  /* Check smp_init(). */
#endif
 }

 rest_init() {
  // init process, pid = 1
  kernel_thread(init, NULL, CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGNAL);
  unlock_kernel();
  current->need_resched = 1;
  // idle process, pid = 0
  cpu_idle();   // never return
 }
}
start_kernel() "init" işlemi oluşturmak için rest_init()'i çağırır ve kendisi "idle" işlem durumuna geçer.
init()
"Init" süreci:
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
static int init(void * unused)
{
 lock_kernel();
 do_basic_setup();

 prepare_namespace();

 /*
  * Tamam, ilk önyüklemeyi (bootup) tamamladık, ayakta ve
  * çalışır durumdayız. initmem bölütlerinden kurtul ve
  * kullanıcı kipini başlat...
  */
 free_initmem();
 unlock_kernel();

 if (open("/dev/console", O_RDWR, 0) < 0)    // stdin
     printk("Warning: unable to open an initial console.\n");

 (void) dup(0);                 // stdout
 (void) dup(0);                 // stderr

 /*
  * Biri başarılı olana kadar her birini deneyeceğiz
  * Gerçekten bozuk bir makinayı toparlamaya çalışıyorsak
  * init yerine Bourne kabuğu kullanılabilir.
  */

 if (execute_command)
     execve(execute_command,argv_init,envp_init);
 execve("/sbin/init",argv_init,envp_init);
 execve("/etc/init",argv_init,envp_init);
 execve("/bin/init",argv_init,envp_init);
 execve("/bin/sh",argv_init,envp_init);
 panic("No init found. Try passing init= option to kernel.");
}
Kullanıcı kipi "init" süreciyle ilgili bilgiler için man init veya SysVinit'e bakınız.
cpu_idle()
"Idle" süreç:
/*
 * Boşta bekleme (idle) evresi. Yapılacak yararlı bir iş yok,
 * bu yüzden sadece gücü korumaya çalış ve düşük çıkış gecikmesine
 * sahip ol (örn. birinin yeniden iş yapma isteği
 * belirtmesini bekleyen bir döngü içinde kal)
 */
void cpu_idle (void)
{
 /* hiç bir önceliği olmayan sonsuz atıl döngü */
 init_idle();
 current->nice = 20;
 current->counter = -100;

 while (1) {
  void (*idle)(void) = pm_idle;
  if (!idle)
   idle = default_idle;
  while (!current->need_resched)
   idle();
  schedule();
  check_pgt_cache();
 }
}

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void __init init_idle(void)
{
 struct schedule_data * sched_data;
 sched_data = &aligned_data[smp_processor_id()].schedule_data;

 if (current != &init_task && task_on_runqueue(current)) {
  printk("UGH! (%d:%d) was on the runqueue, removing.\n",
      smp_processor_id(), current->pid);
  del_from_runqueue(current);
 }
 sched_data->curr = current;
 sched_data->last_schedule = get_cycles();
 clear_bit(current->processor, &wait_init_idle);
}

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void default_idle(void)
{
 if (current_cpu_data.hlt_works_ok && !hlt_counter) {
  __cli();
  if (!current->need_resched)
   safe_halt();
  else
   __sti();
 }
}

/* linux/include/asm-i386/system.h içinde tanımlı */
#define __cli()         __asm__ __volatile__("cli": : :"memory")
#define __sti()         __asm__ __volatile__("sti": : :"memory")

/* atıl döngü içinde kullanıldı; sti'nin tamamlanması bir komut süresi alır */
#define safe_halt()       __asm__ __volatile__("sti; hlt": : :"memory")
İşlemci bir kesme eylemcisinden dönen "hlt"yi takip eden komut ile kod çalıştırmaya devam edecektir.
Kaynakça
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
linux/arch/i386/kernel/head.S Başlangıç SMP Önyükleme
Bir Linux Kitaplığı Sayfası