Aşırı doz belirtileri
Önceki Kahve Yapmak Nasıl Sonraki
Aşırı doz belirtileri
  • heyecan
  • sinir
  • uykusuzluk
  • kalp çarpıntısı
  • yorgunluk
  • ışığa aşırı duyarlılık
  • değişik ses etkilerine sinirli tepki verme
  • mide ve bağırsak rahatsızlığı
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Tam bir Turing Kahve Makinasını Oluşturmak Başlangıç Belge Kapsamının Genişletilmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası