Yapılandırma Dosyaları
Önceki Kablonet, Linux ve IP-Maskeleme NASIL Sonraki
Yapılandırma Dosyaları
Ethernet kartlarınızın tanımlama bilgileri, /etc/sysconfig/network-scripts dizini altındaki ifcfg-eth? dosyalarının içinde bulunuyor. Dilerseniz bu dosyaları kendiniz de düzenleyebilirsiniz.
Merkez'in ethernet tanımlama bilgileri aşağıda:
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 dosyası:
DEVICE="eth0"
IPADDR="192.168.1.254"
NETMASK="255.255.255.0"
NETWORK=192.168.1.0
BROADCAST=192.168.1.255
ONBOOT="yes"
BOOTPROTO="none"
IPXNETNUM_802_2=""
IPXPRIMARY_802_2="no"
IPXACTIVE_802_2="no"
IPXNETNUM_802_3=""
IPXPRIMARY_802_3="no"
IPXACTIVE_802_3="no"
IPXNETNUM_ETHERII=""
IPXPRIMARY_ETHERII="no"
IPXACTIVE_ETHERII="no"
IPXNETNUM_SNAP=""
IPXPRIMARY_SNAP="no"
IPXACTIVE_SNAP="no"
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 dosyası:
DEVICE="eth1"
IPADDR=""
NETMASK=""
ONBOOT="yes"
BOOTPROTO="dhcp"
IPXNETNUM_802_2=""
IPXPRIMARY_802_2="no"
IPXACTIVE_802_2="no"
IPXNETNUM_802_3=""
IPXPRIMARY_802_3="no"
IPXACTIVE_802_3="no"
IPXNETNUM_ETHERII=""
IPXPRIMARY_ETHERII="no"
IPXACTIVE_ETHERII="no"
IPXNETNUM_SNAP=""
IPXPRIMARY_SNAP="no"
IPXACTIVE_SNAP="no"
Bunların yanında bir önemli dosyamız daha var: /etc/sysconfig/network. Onun içeriği de şöyle:
NETWORKING="yes"
FORWARD_IPV4="true"
HOSTNAME="merkez.erdeniz.gen"
DOMAINNAME="erdeniz.gen"
GATEWAY="192.168.1.254"
GATEWAYDEV="eth0"
Yukarıdaki parametrelerin hepsi de önemli, ancak, GATEWAY ve GATEWAYDEV değerlerine özellikle dikkat etmekte yarar var.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İkinci Ethernet Kartının Tanıtılması Başlangıç Kontrol
Bir Linux Kitaplığı Sayfası