Sunucu soketi ataması (binding)
Önceki Ağda hata ayıklama Sonraki
Sunucu soketi ataması (binding)
Sunucu soket atamasını denetlemek için netstat kullanımı
Bir düğümdeki hangi sunucu soketlerinin etkin olduğunun incelenmesi ilgi çekicidir. netstat ile bu bilgi kolayca elde edilebilir:
Kullanılan seçenekler: -nlptu
Örnek:
# netstat -nlptu
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State
¬  PID/Program name
tcp    0   0 0.0.0.0:32768      0.0.0.0:*        LISTEN
¬  1258/rpc.statd
tcp    0   0 0.0.0.0:32769      0.0.0.0:*        LISTEN
¬  1502/rpc.mountd
tcp    0   0 0.0.0.0:515       0.0.0.0:*        LISTEN
¬  22433/lpd Waiting
tcp    0   0 1.2.3.1:139       0.0.0.0:*        LISTEN
¬  1746/smbd
tcp    0   0 0.0.0.0:111       0.0.0.0:*        LISTEN
¬  1230/portmap
tcp    0   0 0.0.0.0:6000      0.0.0.0:*        LISTEN
¬  3551/X
tcp    0   0 1.2.3.1:8081      0.0.0.0:*        LISTEN
¬  18735/junkbuster
tcp    0   0 1.2.3.1:3128      0.0.0.0:*        LISTEN
¬  18822/(squid)
tcp    0   0 127.0.0.1:953      0.0.0.0:*        LISTEN
¬  30734/named
tcp    0   0 ::ffff:1.2.3.1:993    :::*          LISTEN
¬  6742/xinetd-ipv6
tcp    0   0 :::13          :::*          LISTEN
¬  6742/xinetd-ipv6
tcp    0   0 ::ffff:1.2.3.1:143    :::*          LISTEN
¬  6742/xinetd-ipv6
tcp    0   0 :::53          :::*          LISTEN
¬  30734/named
tcp    0   0 :::22          :::*          LISTEN
¬  1410/sshd
tcp    0   0 :::6010         :::*          LISTEN
¬  13237/sshd
udp    0   0 0.0.0.0:32768      0.0.0.0:*
¬  1258/rpc.statd
udp    0   0 0.0.0.0:2049      0.0.0.0:*
¬  -
udp    0   0 0.0.0.0:32770      0.0.0.0:*
¬  1502/rpc.mountd
udp    0   0 0.0.0.0:32771      0.0.0.0:*
¬  -
udp    0   0 1.2.3.1:137       0.0.0.0:*
¬  1751/nmbd
udp    0   0 0.0.0.0:137       0.0.0.0:*
¬  1751/nmbd
udp    0   0 1.2.3.1:138       0.0.0.0:*
¬  1751/nmbd
udp    0   0 0.0.0.0:138       0.0.0.0:*
¬  1751/nmbd
udp    0   0 0.0.0.0:33044      0.0.0.0:*
¬  30734/named
udp    0   0 1.2.3.1:53       0.0.0.0:*
¬  30734/named
udp    0   0 127.0.0.1:53      0.0.0.0:*
¬  30734/named
udp    0   0 0.0.0.0:67       0.0.0.0:*
¬  1530/dhcpd
udp    0   0 0.0.0.0:67       0.0.0.0:*
¬  1530/dhcpd
udp    0   0 0.0.0.0:32858      0.0.0.0:*
¬  18822/(squid)
udp    0   0 0.0.0.0:4827      0.0.0.0:*
¬  18822/(squid)
udp    0   0 0.0.0.0:111       0.0.0.0:*
¬  1230/portmap
udp    0   0 :::53          :::*
¬  30734/named
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Ağda hata ayıklama Başlangıç Tcpdump ile paket inceleme örnekleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası