/proc/sys/net/ipv6/ dizinindeki kayıtlar
Önceki /proc dosya sisteminde çekirdek ayarlamaları Sonraki
/proc/sys/net/ipv6/ dizinindeki kayıtlar
conf/default/*
Bir arabirime özgü öntanımlı değerleri değiştirir.
conf/all/*
Tüm arabirimlere özgü değerleri değiştirir.
İstisna: conf/all/forwarding farklı bir anlam içerir.
conf/all/forwarding
Veri türü: MANTIKSAL
Tüm arabirimler arasındaki IPv6 iletimine (forwarding) izin verir.
IPv6'da iletimini aygıt başına denetleyemezsiniz, iletim denetimi (ip6tables tarafından denetlenen) IPv6-netfilter kural kümeleri kullanılarak yapılmalıdır (daha fazlası netfilter6 kullanarak güvenlik duvarı oluşturmak bölümündedir). Bu durum iletimi her aygıt için ayrı ayrı denetleyebildiğiniz (karar paketin geldiği arabirimde verilir) IPv4'den farklıdır.
Böylece tüm arabirimler için belirlenen değer forwardinge atanmış olur. Aşağıda daha fazla ayrıntı bulacaksınız.
Eğer bu değer 0 ise hiçbir IPv6 iletimi yapılmıyor demektir. Paketler ne fiziksel ne de mantıksal başka bir arabirime asla ulaşamazlar.
conf/interface/*
Her arabirim için özel ayarlamalar yapar.
Belirli bir ayarlama için yerel iletimin yetkilendirilme durumuna göre farklı davranışlar sergilenebilir.
accept_ra
Veri türü: MANTIKSAL
Öntanımlı işlevselliği: yerel iletim kapalı ise etkindir, aksi takdirde etkin değildir.
Yönlendirici bildirimlerini kabul eder ve aldığı veri ile arabirimi otomatik yapılandırır.
accept_redirects
Veri türü: MANTIKSAL
Öntanımlı işlevselliği: yerel iletim kapalı ise etkindir, aksi takdirde etkin değildir.
IPv6 yönlendiricinin gönderdiği yeniden yönlendirmeleri kabul eder.
autoconf
Veri türü: MANTIKSAL
Öntanımlı değer: TRUE (doğru)
L2 donanım adreslerini kullanarak yerel-bağlantı (Adres Türleri bölümüne bakabilirsiniz) adreslerini yapılandırır. Örneğin L2-MAC adresinden fe80::201:23ff:fe45:6789 gibi bir adresi otomatik olarak üretir.
dad_transmits
Veri türü: TAMSAYI
Öntanımlı değer: 1
Algılanan DAD (Duplicate Address Detection - Yinelenmiş Adres Tespiti) miktarını gösterir.
forwarding
Veri türü: MANTIKSAL
Öntanımlı değer: eğer küresel iletim etkin değilse FALSE (yanlış), aksi halde TRUE
Arabirime özgü Konak/Yönlendirici davranışını yapılandırır.
Not
Tüm arabirimler için aynı değerlerin olması tavsiye edilir. Karışık yönlendirici/konak senaryoları pek nadirdir.
 • YANLIŞ değeri için: Öntanımlı Konak davranışı kabul edilir.Yani:
  1. Komşu Bildiriminde, IsRouter bayrağı atanmaz.
  2. Yönlendirici Talepleri ihtiyaç olduğunda gönderilir.
  3. Eğer accept_ra DOĞRU ise (öntanımlı), Yönlendirici Bildirimlerini kabul eder (ve otomatik yapılandırma yapar).
  4. Eğer accept_redirects DOĞRU ise (öntanımlı), Yeniden yönlendirmeleri kabul eder.
 • DOĞRU değeri için: Yerel iletim etkin ise Yönlendirici davranışı kabul edilir. Bu yukarıdakilerin tam tersi demektir:
  1. Komşu bildiriminde IsRouter bayrağı atanır.
  2. Yönlendirici Talepleri gönderilmez.
  3. Yönlendirici bildirimleri görmezden gelinir.
  4. Yeniden yönlendirmeler görmezden gelinir.
hop_limit
Veri türü: TAMSAYI
Öntanımlı değer: 64
Kullanılacak öntanımlı Hop Limit değeri.
mtu
Veri türü: TAMSAYI
Öntanımlı değer: 1280 (IPv6'nın ihtiyacı olan asgari değer)
Öntanımlı Azami Aktarım Birimi
router_solicitation_delay
Veri türü: TAMSAYI
Öntanımlı değer: 1
Bir arabirim etkin olduktan sonra Yönlendirici Talebi göndermeden kaç saniye bekleyecek.
router_solicitation_interval
Veri türü: TAMSAYI
Öntanımlı değer: 4
Yönlendirici talepleri arasında kaç saniye beklenecek.
router_solicitations
Veri türü: TAMSAYI
Öntanımlı değer: 3
Etkin yönlendirici bulunamadığını kabul etmeden önce gönderilecek yönlendirici talebi sayısı.
neigh/default/*
Öntanımlı değerleri komşuları tespit etmek için değiştirebilirsiniz:
gc_thresh1
Veri türü: TAMSAYI
Öntanımlı değer: 128
Açıklama yazılacak.
gc_thresh2
Veri türü: TAMSAYI
Öntanımlı değer: 512
Açıklama yazılacak.
gc_thresh3
Veri türü: TAMSAYI
Öntanımlı değer: 1024
Komşu tablosunun büyüklüğünü belirleyen parametredir.
Eğer fazlaca arabiriminiz varsa ve yönledirmenin başlaması sorun oluyorsa veya başlamıyorsa bu değeri arttırın. Sorun olduğu durumda Zebra (yönlendirme programı) aşağıdaki gibi bir hata raporu verir:
ZEBRA: netlink-listen error: No buffer space available,
¬ type=RTM_NEWROUTE(24), seq=426, pid=0
gc_interval
Veri türü: TAMSAYI
Öntanımlı değer: 30
Açıklama yazılacak.
neigh/interface/*
Komşuların araştırılması için her arabirimde özel ayarları değiştirin.
anycast_delay
Veri türü: TAMSAYI
Öntanımlı değer: 100
Açıklama yazılacak.
gc_stale_time
Veri türü: TAMSAYI
Öntanımlı değer: 60
Açıklama yazılacak.
proxy_qlen
Veri türü: TAMSAYI
Öntanımlı değer: 64
Açıklama yazılacak.
unres_qlen
Veri türü: TAMSAYI
Öntanımlı değer: 3
Açıklama yazılacak.
app_solicit
Veri türü: TAMSAYI
Öntanımlı değer: 0
Açıklama yazılacak.
locktime
Veri türü: TAMSAYI
Öntanımlı değer: 0
Açıklama yazılacak.
retrans_time
Veri türü: TAMSAYI
Öntanımlı değer: 100
Açıklama yazılacak.
base_reachable_time
Veri türü: TAMSAYI
Öntanımlı değer: 30
Açıklama yazılacak.
mcast_solicit
Veri türü: TAMSAYI
Öntanımlı değer: 3
Açıklama yazılacak.
ucast_solicit
Veri türü: TAMSAYI
Öntanımlı değer: 3
Açıklama yazılacak.
delay_first_probe_time
Veri türü: TAMSAYI
Öntanımlı değer: 5
Açıklama yazılacak.
proxy_delay
Veri türü: TAMSAYI
Öntanımlı değer: 80
Açıklama yazılacak.
route/*
Yönlendirme için küresel ayarları değiştirin.
flush
Yeni çekirdek sürümlerinden kaldırıldı.
gc_interval
Veri türü: TAMSAYI
Öntanımlı değer: 30
Açıklama yazılacak.
gc_thresh
Veri türü: TAMSAYI
Öntanımlı değer: 1024
Açıklama yazılacak.
mtu_expires
Veri türü: TAMSAYI
Öntanımlı değer: 600
Açıklama yazılacak.
gc_elasticity
Veri türü: TAMSAYI
Öntanımlı değer: 0
Açıklama yazılacak.
gc_min_interval
Veri türü: TAMSAYI
Öntanımlı değer: 5
Açıklama yazılacak.
gc_timeout
Veri türü: TAMSAYI
Öntanımlı değer: 60
Açıklama yazılacak.
min_adv_mss
Veri türü: TAMSAYI
Öntanımlı değer: 12
Açıklama yazılacak.
max_size
Veri türü: TAMSAYI
Öntanımlı değer: 4096
Açıklama yazılacak.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
/proc dosya sistemine erişim Başlangıç /proc/sys/net/ipv4/ dizininde IPv6 kayıtları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası