Internet süper artalan süreci (xinetd)
Önceki IPv6 uyumlu Artalan Süreçleri İçin İpuçları Sonraki
Internet süper artalan süreci (xinetd)
IPv6 desteği xinetd sürüm 1.8.9'dan itibaren verilmektedir. Daha eski sürümleri güvenlik açıkları taşıdığından en azından 2.3.3 sürümü ya da daha iyisi son sürümü kullanılmalıdır.
Bazı Linux dağıtımları IPv6 uyumlu xinetd için ilave paketler içerirken bazı dağıtımlar /etc/sysconfig/network (dağıtımlara göre farklı dosyalar olabilir) dosyasında NETWORKING_IPV6="yes" değişkeninin atanmasıyla IPv6 uyumlu hale gelmektedirler. Güncel sürümlerde tek bir dosya hem IPv4'ü hem de IPv6'yı desteklemektedir.
Eğer zaman (daytime) gibi gömülü bir servisi IPv6 uyumlu hale getirecekseniz /etc/xinetd.d/daytime yapılandırma dosyası aşağıdaki gibi değiştirilmelidir.
# diff -u /etc/xinetd.d/daytime.orig /etc/xinetd.d/daytime
--- /etc/xinetd.d/daytime.orig Sun Dec 16 19:00:14 2001
+++ /etc/xinetd.d/daytime Sun Dec 16 19:00:22 2001
@@ -10,5 +10,5 @@
    protocol = tcp
    user = root
    wait = no
-    disable = yes
+    disable = no
 }
xinetd'yi yeniden başlattığınızda aşağıdaki gibi olumlu bir sonuç almalısınız:
# netstat -lnptu -A inet6 |grep "xinetd*"
tcp 0 0 ::ffff:192.168.1.1:993 :::* LISTEN 12345/xinetd-ipv6
tcp 0 0 :::13          :::* LISTEN 12345/xinetd-ipv6 <== service
¬ daytime/tcp
tcp 0 0 ::ffff:192.168.1.1:143 :::* LISTEN 12345/xinetd-ipv6
Yukarıdaki örnek aynı zamanda "sadece IPv4 uyumlu" bir IMAP ve IMAP-SSL dinleyen bir xinetd'yi de göstermektedir.
Not
xinetd'nin 2.3.11'den önceki sürümlerinde bununla ilgili sorunlar olduğu bilinmesine rağmen bu sorunlar giderilmiştir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Berkeley Internet Name Daemon BIND (named) Başlangıç Apache2 (httpd2)
Bir Linux Kitaplığı Sayfası