Otomatik anahtar değişimi (IKE)
Önceki Şifreleme ve Kimlik Denetimi Sonraki
Otomatik anahtar değişimi (IKE)
IPsec anahtar değişiminin gizli yapılmasına ihtiyaç duyar. Bu çoğunlukla IKE artalan süreçleri tarafından yapılır. Bu süreçler taraflar arasındaki kimlik değişimini de ya karşılıklı bilinen bir sır ("önceden paylaşılan sır") ile ya da RSA anahtarlarıyla sağlarlar.
Linux için halen birbirinden yapılandırma ve kullanım olarak tamamen iki farklı IKE artalan süreci mevcuttur.
Ben *S/WAN yerine daha basit ve bir kez yapılandırmanın yeterli olduğu "pluto"yu tercih ediyorum.
IKE artalan süreci: racoon
IKE artalan süreci racoon KAME projesinden alınmış ve Linux'a uyarlanmıştır. Modern Linux dağıtımları bu programcığı ipsec-tools paketiyle içerirler. Düzgün IPsec yapılandırması için iki çalışabilir dosyaya ihtiyaç vardır. Linux Advanced Routing & Traffic Control HOWTO / IPSEC adresine bakmanız faydalı olacaktır.
IPsec SA/SP veri tabanının setkey aracı ile idare edilmesi
setkey çekirdek için güvenlik politikasının (SP) tanımlanmasında önemlidir.
Dosya: /etc/racoon/setkey.sh
Örnek 8.11. Taşıma kipinde uçtan-uca şifreli bağlantı
#!/sbin/setkey -f
flush;
spdflush;
spdadd 2001:db8:1:1::1 2001:db8:2:2::2 any -P out ipsec
¬ esp/transport//require;
spdadd 2001:db8:2:2::2 2001:db8:1:1::1 any -P in ipsec
¬ esp/transport//require;
Örnek 8.12. Tünel kipinde uçtan-uca şifreli bağlantı
#!/sbin/setkey -f
flush;
spdflush;
spdadd 2001:db8:1:1::1 2001:db8:2:2::2 any -P out ipsec
¬ esp/tunnel/2001:db8:1:1::1-2001:db8:2:2::2/require;
spdadd 2001:db8:2:2::2 2001:db8:1:1::1 any -P in ipsec
¬ esp/tunnel/2001:db8:2:2::2-2001:db8:1:1::1/require;
Diğer eş için in ile out yer değiştirmelidir.
IKE artalan süreci racoon'un yapılandırması
racoon düzgün çalışabilmek için bir yapılandırma dosyasına ihtiyaç duyar. Bu dosyada daha önce setkey kullanılarak atanmış olan güvenlik politikası ile ilgili ayarlar bulunur.
Dosya: /etc/racoon/racoon.conf
# Racoon IKE daemon configuration file.
# See 'man racoon.conf' for a description of the format and entries.
path include "/etc/racoon";
path pre_shared_key "/etc/racoon/psk.txt";
listen
{
 isakmp 2001:db8:1:1::1;
}
remote 2001:db8:2:2::2
{
 exchange_mode main;
 lifetime time 24 hour;
 proposal
 {
  encryption_algorithm 3des;
  hash_algorithm md5;
  authentication_method pre_shared_key;
  dh_group 2;
 }
}
# gateway-to-gateway
sainfo address 2001:db8:1:1::1 any address 2001:db8:2:2::2 any
{
 lifetime time 1 hour;
 encryption_algorithm 3des;
 authentication_algorithm hmac_md5;
 compression_algorithm deflate;
}
sainfo address 2001:db8:2:2::2 any address 2001:db8:1:1::1 any
{
 lifetime time 1 hour;
 encryption_algorithm 3des;
 authentication_algorithm hmac_md5;
 compression_algorithm deflate;
}
Önceden paylaşılan sır da ayarlanmalıdır:
Dosya: /etc/racoon/psk.txt
# file for pre-shared keys used for IKE authentication
# format is: 'identifier' 'key'
2001:db8:2:2::2 verysecret
IKE artalan süreci racoon ile IPsec'in birlikte çalıştırılması
En azından artalan süreci çalıştırılmış olmalıdır. İlk çalıştırmada hata ayıklama ve ön planda çalışma kiplerini kullanın. Aşağıdaki örnek IKE safha 1 (ISAKMP-SA) ve 2'nin (IPsec-SA) başarılı bir şekilde çalıştırılmasını göstermektedir:
# racoon -F -v -f /etc/racoon/racoon.conf
Foreground mode.
2005-01-01 20:30:15: INFO: @(#)ipsec-tools 0.3.3
¬ (http://ipsec-tools.sourceforge.net)
2005-01-01 20:30:15: INFO: @(#)This product linked OpenSSL 0.9.7a Feb 19
¬ 2003 (http://www.openssl.org/)
2005-01-01 20:30:15: INFO: 2001:db8:1:1::1[500] used as isakmp port (fd=7)
2005-01-01 20:31:06: INFO: IPsec-SA request for 2001:db8:2:2::2 queued due
¬ to no phase1 found.
2005-01-01 20:31:06: INFO: initiate new phase 1 negotiation:
¬ 2001:db8:1:1::1[500]<=>2001:db8:2:2::2[500]
2005-01-01 20:31:06: INFO: begin Identity Protection mode.
2005-01-01 20:31:09: INFO: ISAKMP-SA established
¬ 2001:db8:1:1::1[500]-2001:db8:2:2::2[500]
¬ spi:da3d3693289c9698:ac039a402b2db401
2005-01-01 20:31:09: INFO: initiate new phase 2 negotiation:
¬ 2001:6f8:900:94::2[0]<=>2001:db8:2:2::2[0]
2005-01-01 20:31:10: INFO: IPsec-SA established: ESP/Tunnel
¬ 2001:db8:2:2::2->2001:db8:1:1::1 spi=253935531(0xf22bfab)
2005-01-01 20:31:10: INFO: IPsec-SA established: ESP/Tunnel
¬ 2001:db8:1:1::1->2001:db8:2:2::2 spi=175002564(0xa6e53c4)
Her yön IPsec standartlarında belirtildiği gibi kendi IPsec-SA'sına sahiptir. İlgili arabirimde tcpdump ile IPv6 ping sonucunu görürsünüz:
20:35:55.305707 2001:db8:1:1::1 > 2001:db8:2:2::2:
¬ ESP(spi=0x0a6e53c4,seq=0x3)
20:35:55.537522 2001:db8:2:2::2 > 2001:db8:1:1::1:
¬ ESP(spi=0x0f22bfab,seq=0x3)
Beklendiği gibi burada SPI'lar kullanılmışlardır.
setkey kullanılarak etkin parametreler görüntülenir:
# # setkey -D
2001:db8:1:1::1 2001:db8:2:2::2
    esp mode=tunnel spi=175002564(0x0a6e53c4) reqid=0(0x00000000)
    E: 3des-cbc bd26bc45 aea0d249 ef9c6b89 7056080f 5d9fa49c 924e2edd
    A: hmac-md5 60c2c505 517dd8b7 c9609128 a5efc2db
    seq=0x00000000 replay=4 flags=0x00000000 state=mature
    created: Jan 1 20:31:10 2005  current: Jan 1 20:40:47 2005
    diff: 577(s)  hard: 3600(s)  soft: 2880(s)
    last: Jan 1 20:35:05 2005   hard: 0(s)   soft: 0(s)
    current: 540(bytes)   hard: 0(bytes) soft: 0(bytes)
    allocated: 3  hard: 0 soft: 0
    sadb_seq=1 pid=22358 refcnt=0
2001:db8:2:2::2 2001:db8:1:1::1
    esp mode=tunnel spi=253935531(0x0f22bfab) reqid=0(0x00000000)
    E: 3des-cbc c1ddba65 83debd62 3f6683c1 20e747ac 933d203f 4777a7ce
    A: hmac-md5 3f957db9 9adddc8c 44e5739d 3f53ca0e
    seq=0x00000000 replay=4 flags=0x00000000 state=mature
    created: Jan 1 20:31:10 2005  current: Jan 1 20:40:47 2005
    diff: 577(s)  hard: 3600(s)  soft: 2880(s)
    last: Jan 1 20:35:05 2005   hard: 0(s)   soft: 0(s)
    current: 312(bytes)   hard: 0(bytes) soft: 0(bytes)
    allocated: 3  hard: 0 soft: 0
    sadb_seq=0 pid=22358 refcnt=0
IKE artalan süreci: pluto
IKE artalan süreci pluto, *S/WAN projesinin dağıtımlarına dahil edilmektedir. *S/WAN projesi FreeS/WAN adıyla başlamıştır. FreeS/WAN projesinin geliştirmesi malesef 2004 yılında durduruldu. Geçmişteki yavaş geliştirilme süreci yüzünden proje ikiye bölünerek devam etmektedir: strongSwan ve Openswan. Bugün Openswan kurulabilir paketler hazırlamıştır (Fedora Core 3 içinde yeralmaktadır).
racoon ile temel farklılığı sadece tek bir yapılandırma dosyasına ihtiyaç duymasıdır. Ayrıca, açılışta otomatik yapılandırma yapabilen açılış betikleri de mevcuttur.
IKE artalan süreci pluto'nun yapılandırması
Yapılandırma IPv4'dekine oldukça benzerdir, sadece bir önemli seçenek gereklidir.
Dosya: /etc/ipsec.conf
# /etc/ipsec.conf - Openswan IPsec configuration file
#
# Manual:   ipsec.conf.5
version 2.0   # conforms to second version of ipsec.conf specification
# basic configuration
config setup
    # Debug-logging controls: "none" for (almost) none, "all" for lots.
    # klipsdebug=none
    # plutodebug="control parsing"
#Disable Opportunistic Encryption
include /etc/ipsec.d/examples/no_oe.conf
conn ipv6-p1-p2
    connaddrfamily=ipv6    # Important for IPv6!
    left=2001:db8:1:1::1
    right=2001:db8:2:2::2
    authby=secret
    esp=aes128-sha1
    ike=aes128-sha-modp1024
    type=transport
    #type=tunnel
    compress=no
    #compress=yes
    auto=add
    #auto=start
Önceden paylaşılan sırrın ayarlanması unutulmamalıdır.
Dosya: /etc/ipsec.secrets
2001:db8:1:1::1 2001:db8:2:2::2 : PSK   "verysecret"
IKE artalan süreci pluto ile IPsec'in birlikte çalıştırılması
Eğer Openswan kurulumu başarılı oldu ise IPsec'i başlatmak için bir betik hazır olmalıdır. Onu çalıştırın:
# /etc/rc.d/init.d/ipsec start
Daha sonra bağlantıyı başlatın. Eğer "IPsec SA established" satırını görüyorsanız herşey yolunda demektir.
# ipsec auto --up ipv6-peer1-peer2
104 "ipv6-p1-p2" #1: STATE_MAIN_I1: initiate
106 "ipv6-p1-p2" #1: STATE_MAIN_I2: sent MI2, expecting MR2
108 "ipv6-p1-p2" #1: STATE_MAIN_I3: sent MI3, expecting MR3
004 "ipv6-p1-p2" #1: STATE_MAIN_I4: ISAKMP SA established
112 "ipv6-p1-p2" #2: STATE_QUICK_I1: initiate
004 "ipv6-p1-p2" #2: STATE_QUICK_I2: sent QI2, IPsec SA established
¬ {ESP=>0xa98b7710 <0xa51e1f22}
*S/WAN ve setkey/racoon Linux çekirdeğinde aynı IPsec yapılandırmasına sahip olduklarından setkey burada da etkin parametreleri görüntülemek için kullanılabilir.
# setkey -D
2001:db8:1:1::1 2001:db8:2:2::2
    esp mode=transport spi=2844489488(0xa98b7710) reqid=16385(0x00004001)
    E: aes-cbc 082ee274 2744bae5 7451da37 1162b483
    A: hmac-sha1 b7803753 757417da 477b1c1a 64070455 ab79082c
    seq=0x00000000 replay=64 flags=0x00000000 state=mature
    created: Jan 1 21:16:32 2005  current: Jan 1 21:22:20 2005
    diff: 348(s)  hard: 0(s)   soft: 0(s)
    last:              hard: 0(s)   soft: 0(s)
    current: 0(bytes)    hard: 0(bytes) soft: 0(bytes)
    allocated: 0  hard: 0 soft: 0
    sadb_seq=1 pid=23825 refcnt=0
2001:db8:2:2::2 2001:db8:1:1::1
    esp mode=transport spi=2770214690(0xa51e1f22) reqid=16385(0x00004001)
    E: aes-cbc 6f59cc30 8d856056 65e07b76 552cac18
    A: hmac-sha1 c7c7d82b abfca8b1 5440021f e0c3b335 975b508b
    seq=0x00000000 replay=64 flags=0x00000000 state=mature
    created: Jan 1 21:16:31 2005  current: Jan 1 21:22:20 2005
    diff: 349(s)  hard: 0(s)   soft: 0(s)
    last:              hard: 0(s)   soft: 0(s)
    current: 0(bytes)    hard: 0(bytes) soft: 0(bytes)
    allocated: 0  hard: 0 soft: 0
    sadb_seq=0 pid=23825 refcnt=0
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çekirdekteki destek (ESP ve AH) Başlangıç İlave bilgiler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası