Varolan IPv6 rotalarının görüntülenmesi
Önceki Normal IPv6 rotalarının yapılandırılması Sonraki
Varolan IPv6 rotalarının görüntülenmesi
İlk olarak hangi IPv6 adreslerinin yapılandırılmış oldukları kontrol edilmelidir (belki de otomatik yapılandırılma ile yapılandırılmışlardır).
ip kullanarak
Kullanım:
/sbin/ip -6 route show [dev aygıt]
Örnek:
# /sbin/ip -6 route show dev eth0
3ffe:ffff:0:f101::/64 proto kernel metric 256 mtu 1500 advmss 1440
fe80::/10       proto kernel metric 256 mtu 1500 advmss 1440
ff00::/8       proto kernel metric 256 mtu 1500 advmss 1440
default        proto kernel metric 256 mtu 1500 advmss 1440
route kullanarak
Kullanım:
/sbin/route -A inet6
Örnek (çıktı sadece eth0 arabirimini gösterecek şekilde filtrelenmiştir). Bir arabirim üzerindeki farklı adresler için farklı IPv6 rotaları görmektesiniz.
# /sbin/route -A inet6 |grep -w "eth0"
3ffe:ffff:0:f101 ::/64 :: UA 256 0 0 eth0 <== küresel adres için arabirim rotası
fe80::/10    ::    UA 256 0 0 eth0 <== yerel adres için arabirim rotası
ff00::/8     ::    UA 256 0 0 eth0 <== tüm çoğa gönderim adresleri için
¬ arabirim rotası
::/0       ::    UDA 256 0 0 eth0 <== öntanımlı rota
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Normal IPv6 rotalarının yapılandırılması Başlangıç Bir ağ geçidi üzerinden bir IPv6 rotası eklemek
Bir Linux Kitaplığı Sayfası