Arabirimlerin etkin/edilgen hale getirilmesi
Önceki Arabirimlerin Yapılandırması Sonraki
Arabirimlerin etkin/edilgen hale getirilmesi
Arabirimleri etkin ve edilgen duruma getirmek için iki yöntem kullanılabilir.
ip kullanarak
Kullanım:
ip link set dev arabirim up
ip link set dev arabirim down
Örnek:
# ip link set dev eth0 up
# ip link set dev eth0 down
ifconfig kullanarak
Kullanım:
/sbin/ifconfig arabirim up
/sbin/ifconfig arabirim down
Örnek:
# /sbin/ifconfig eth0 up
# /sbin/ifconfig eth0 down
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Farklı ağ aygıtları Başlangıç IPv6 Adreslerinin Yapılandırılması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası