IPv6 Adreslerinin Görüntülenmesi
Önceki IPv6 Adreslerinin Yapılandırılması Sonraki
IPv6 Adreslerinin Görüntülenmesi
İlk olarak IPv6 adres yapılandırılmasının yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir (belki de otomatik yapılandırma yapılmıştır).
ip kullanarak
Kullanım:
ip -6 addr show dev arabirim 
Elle yapılandırılmış konak için kullanım örneği:
# /sbin/ip -6 addr show dev eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_ fast qlen 100
inet6 fe80::210:a4ff:fee3:9566/10 scope link
inet6 3ffe:ffff:0:f101::1/64 scope global
inet6 fec0:0:0:f101::1/64 scope site
Otomatik yapılandırılmış konak için kullanım örneği
Burada otomatik-büyülü (auto-magically) yapılandırılmış IPv6 adreslerini ve yaşam sürelerini görmektesiniz.
# /sbin/ip -6 addr show dev eth0
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,PROMISC,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 100
inet6 2002:d950:f5f8:f101:2e0:18ff:fe90:9205/64 scope global dynamic
valid_lft 16sec preferred_lft 6sec
inet6 3ffe:400:100:f101:2e0:18ff:fe90:9205/64 scope global dynamic
valid_lft 2591997sec preferred_lft 604797sec inet6
¬ fe80::2e0:18ff:fe90:9205/10 scope link
ifconfig kullanarak
Kullanım:
/sbin/ifconfig arabirim
Örnek (çıktı sadece IPv6 adreslerini göstermesi için grep ile filtrelenmiştir). Farklı faaliyet alanları için farklı IPv6 adresleri görüntülenmektedir:
# /sbin/ifconfig eth0 |grep "inet6 addr:"
inet6 addr: fe80::210:a4ff:fee3:9566/10 Scope:Link
inet6 addr: 3ffe:ffff:0:f101::1/64 Scope:Global
inet6 addr: fec0:0:0:f101::1/64 Scope:Site
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
IPv6 Adreslerinin Yapılandırılması Başlangıç Bir IPv6 Adresinin Eklenmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası