IPv6 adresi neye benzer?
Önceki Temel Bilgiler Sonraki
IPv6 adresi neye benzer?
Önceden söylediğimiz gibi IPv6 adresleri 128 bit uzunluğundadır. Bu bit sayısı ile 39 basamağa kadar ulaşabilen çok büyük ondalık sayılar üretilmektedir.
   2^128-1: 340282366920938463463374607431768211455
Böyle sayılar gerçekte hatırlanabilir adresler değildirler. Gerçekte IPv6 adres tasarımı bitwise yönelimlidir (IPv4 de öyledir ama genellikle farkedilmez). Bu yüzden böyle büyük sayıların yazımı için onaltılık taban daha uygundur. Onaltılık gösterimde 4 bit ("nibble" olarak da bilinir) bir basamakla ya da 0-9 ve a-f karakterlerinden biriyle temsil edilir. Bu düzen IPv6 adreslerinin uzunluğunu 32 karaktere düşürür:
   2^128-1: 0xffffffffffffffffffffffffffffffff
Bu gösterim hala çok kullanışlı olmadığından (karışıklık hala olasıdır) IPv6 tasarımcıları 16 bit'lik bloklardan oluşan onaltılık bir düzeni tercih etmişler ve programlama dillerinde onaltılık değerlerin kullanıldığını gösteren "0x" ifadesini kaldırmışlardır.
   2^128-1: ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
Kullanılabilir bir adres (adres türlerinden daha sonra bahsedeceğiz) örneği şöyledir:
   3ffe:ffff:0100:f101:0210:a4ff:fee3:9566
Basitlik için her 16 bit'lik bloğun başındaki sıfırlar ihmal edilebilir:
3ffe:ffff:0100:f101:0210:a4ff:fee3:9566 -> 3ffe:ffff:100:f101:210:a4ff:fee3:9566
Tamamen sıfırlardan oluşan bir 16 bit'lik blok yerine "::" kullanılabilir. Fakat bir seferde birden fazla kullanımı gösterimin özelliğini bozar.
3ffe:ffff:100:f101:0:0:0:1 -> 3ffe:ffff:100:f101::1
IPv6 ile yapılabilecek en büyük kısaltma şöyledir:
0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 -> ::1
Genel kullanımı olmayan bir diğer gösterim de 1 Nisan 1996 da RFC 1924 / A Compact Representation of IPv6 Addresses'te yayınlanan compact isimli gösterimdir. Belki de bir 1 nisan şakasıdır ama bir örneği şöyledir:
# ipv6calc --addr_to_base85 3ffe:ffff:0100:f101:0210:a4ff:fee3:9566
Itu&-ZQ82s>J%s99FJXT
Bilgi
ipv6calc, IPv6 adres düzenini hesaplayabilen ve dönüştürebilen bir programdır ve şu adreslerden edinilebilir: ipv6calc ana sayfası (Yansı)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
IPv6'nın Linux geçmişi Başlangıç SSS (Temel düzey)
Bir Linux Kitaplığı Sayfası