Çatışma ve Çatışma Çözümlenmesi
Önceki Noosferi İskana Açmak Sonraki
Çatışma ve Çatışma Çözümlenmesi
Projelerin içinde alınan rollerin karmaşıklığının dizayn yetkisi ve kısmi mülkiyet hakları ile ifade edildiğini gözlemledik. Bu metod, getirileri dağıtmanın verimli bir yolu olsa da, proje liderinin yetkilerini sulandırmaktadır -- daha da önemlisi liderin potansiyel çatışmaları bastırma yetkisini azaltmaktadır.
İlk bakışta dizayn hususunda teknik tartışmaların iç çatışma konusu olmak için başlıca sebep olacağı düşünülse dahi, gerçekte bu hususta çatışmalara çok az rastlanır. Bu çatışmalar yetkinin sorumluluğu takip ettiği kuralına dayanarak genelde kolayca çözümlenir.
Çatışma çözümlemenin başka bir yolu kıdemdir -- eğer iki geliştirici veya iki geliştirici grup bir anlaşmazlık içerisinde olur, anlaşmazlık objektif olarak çözülemez ve anlaşmazlık konusunun mülkiyeti ikisinde de değil ise, projenin geneline en fazla katkıda bulunmuş olan taraf kazanır (yani, projenin genelinde en fazla mülkiyet hakkı bulunan taraf).
(Eşit olarak, daha az katkısı bulunan taraf kaybeder. Enteresan olan, bu kuralın pek çok veritabanının kilitlenmeyi engellemek için kullandığı kural olmasıdır. Veritabanlarında iki iplik aynı kaynak için kilitlendiği zaman mevcut işlemde en az vakit harcamış olan iplik kilitlenme mağduru olarak seçilir ve yok edilir. Bu işlem genelde en uzun işleme vakti alan işlemi -- yani en kıdemliyi seçer. )
Bu kurallar çıkan çoğu anlaşmazlıkları çözmek için yeterlidir. Bu kurallarla bir sonuca ulaşılamazsa, proje liderinin kararı genelde yeterli olur. Bu iki filtrede de çözümlenemeyen anlaşmazlıklara pek sık rastlanmaz.
Anlaşmazlıklar, bu iki kural ("yetki sorumluluğu takip eder" ve "kıdem kazanır") farklı yönlere işaret etmez ve proje liderinin yetkisi zayıf veya yok olmaz ise genelde ciddi bir hal almaz. Bu tarz bir anlaşmazlık için en yaygın örnek, proje liderinin yok olmasından sonra yaşanabilecek bir devir teslim kavgasıdır. Bu şekilde bir kavga içerisinde bulundum. Çirkin, acı veren, uzun ve yalnızca bütün taraflar kontrolü dışarıdan birisine verecek kadar yorulunca biten bir kavga idi ve bir daha bu şekilde bir şeyin içerisinde bulunmamak için dua ediyorum.
Günün sonunda, bütün bu çatışma çözümleyici mekanizmalar genel hacker topluluğunun bu kurallara uyma isteğine dayanırlar. Mevcut olan tek yaptırım mekanizması ciddi tartışmalara girmek veya yok saymaktır -- geleneğe karşı gelenlere kamu önünde tepki verilmesi ve daha sonra kendileri ile işbirliğine girmenin reddedilmesi.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Proje Yapıları ve Mülkiyet Başlangıç Kültüre Giriş Mekanizmaları ve Akademi ile Bağlar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası