Ne Kadar İyi Bir Hediye?
Önceki Noosferi İskana Açmak Sonraki
Ne Kadar İyi Bir Hediye?
Hacker kültürünün katkıları değerlendirme ve karşılığında denklerin saygısı ile ödüllendirme sürecinde tutarlı bazı olgular göze çarpmaktadır. Aşağıdaki kuralları gözlemlemek oldukça kolaydır:
1. Eğer iddia edildiği ve bu yönde beklentilerimin oluşmasına yol açıldığı kadar iyi çalışmaz ise, kötüdür -- ne kadar orjinal ve zekice olduğu önemli değildir.
`İddia etmek' ve `beklenti oluşmasına yol açmak' sözlerine dikkat edin. Bu kural, mükemmeliyet için bir talep değildir; beta ve deneysel yazılımın hataları olması beklenir. Bu kural, kullanıcının, projenin durumu ve geliştiricilerin hakkında söyledikleri şeylerden doğru olarak riskleri tahmin edebilmesi talebidir.
Bu kural, açık kaynak kod yazılımların uzun zaman beta sürecinde kalması ve geliştiriciler yazılımın pek çok kötü sürpriz içermediğinden iyice emin olana kadar 1.0 sürüm numarasına bile çıkmamasını getirir. Kapalı kaynak kod dünyasında, 1.0 Sürüm, ``Eğer tedbirli iseniz buna dokunmayın'' manasına gelir; açık kaynak kod dünyasında ise ``Geliştiriciler bu kod için şöhretlerini ortaya koyarlar'' manasına.
2. Noosferi büyüten işler, zaten işlenmekte olan bir parçayı yineleyen işlerden daha değerlidir.
Bu kuralın safça bir açıklaması: Orjinal işler, mevcut yazılımların işlevlerini yineleyen ürünlerden daha iyidir. olurdu. Fakat aslında iş o kadar basit değildir. Mevcut kapalı yazılımların işlevlerini yinelemek, eğer bu ürünü ortaya koymakla kapalı bir protokol veya biçem kırılıyor ve bu alan ilk olarak açılıyorsa, orjinal bir ürün kadar değerli sayılır.
Örneğin şu anda açık kaynak kod dünyasındaki en prestijli projelerden birisi Samba'dır -- Unix makinalarının Microsoft'un kapalı SMB dosya paylaşım protokolü için istemci veya sunucu olmalarını sağlayan yazılım. Burada yapılan iş hemen hiç yaratıcı değildir; daha ziyade tersine çözümleme detaylarını tam ve doğru olarak yapabilmek söz konusudur. Yine de, Samba grubunun üyeleri, Microsoft'un pek çok kullanıcı kitlesini kendi protokollerine kilitlemek ve noosferin büyük bir parçasını kordon altına almak girişimini bertaraf etmelerinden dolayı kahraman addedilirler.
3. Ana bir dağıtım tarafından dağıtıma alınan ürün, alınmayan üründen daha değerlidir. Bütün ana dağıtımlarda yer alan bir ürün en prestijlisidir.
Ana dağıtımlardan kastedilen yalnızca Red Hat, Debian, Caldera ve SuSE gibi büyük Linux dağıtımları değil, kendi başlarına şöhret sahibi olan ve bir kalite belgelemesi addedilen diğer dağarcıklardır -- örneğin BSD dağıtımları veya Free Software Foundation'un kaynak kod koleksiyonu.
4. Kullanmak, en iyi övme biçimidir ve kategori katilleri, `ben de varım'lardan daha iyidir.
Denklerin muhakemesi süreci başkalarının muhakeme kabiliyetine güvenmeyi gerektirir. Bu, kimsenin mümkün olan bütün alternatifleri teker teker denemeye vakti olmadığından dolayı elzemdir. Dolayısıyla pek çok kişi tarafından kullanılan ürünler, bir kaç kişi tarafından kullanılan ürünlerden daha üstün sayılır.
Dolayısıyla kimsenin alternatiflerini kullanmak istemeyeceği kadar iyi ürün çıkarmak büyük bir prestij kazandırır. Denklerin en büyük saygısı, bütün dağıtımlar tarafından dağıtılan, son derece popüler, kategori katili orjinal eserlere verilir. Bunu bir defadan fazla başarmış olan kişilere yarı ciddi olarak `yarı-tanrı' denir.
5. Zor, can sıkıcı işlere tutarlı bir şekilde devam etmek (hata ayıklamak, belge hazırlamak gibi), kolay ve zevkli kod oyunları ile uğraşmaktan daha fazla takdire layık görülür.
Bu norm, topluluğun normalde yapmak istemeyeceği işlerin yapılmasını sağlamak için ödüllendirme uygulaması mekanizmasıdır. Belli bir noktaya kadar aşağıdaki kural ile çelişmektedir:
6. Çok basit olmayan işlev eklemeleri, düşük seviyeli yamalar ve hata ayıklamaktan daha iyidir.
Bu kuralın işleme biçimi: Eğer hata takdire şayan gariplikte ve zorlukta olup, hatayı bulmak ve çözümlemek işleminin kendisi bir zeka ve az rastlanan kabiliyet becerisi değil ise, bir işlev eklemek, bir hata ayıklamaktan daha değerlidir. Ama bu davranışlar uzun zaman devam ettirildiği zaman, uzun zaman boyunca tutarlı bir şekilde normal ve kolay hataları ayıklayan birisi, aynı zamanı kolay işlevler eklemekle geçirmiş birisinden daha üstün addedilir.
Bir okuyucum bu kuralların birbirleriyle ilginç şekilde etkileşimde bulunduğu ve her zaman en fazla verimi ödüllendirmediği gözleminde bulundu. Bir hackera, tamamen kendi ürünü bir araç için mi, yoksa başka birisinin aracına bir ekleme için mi daha fazla şöhret kazanacağını sorun. Alacağınız ``yeni araç'' cevabı kesin olacaktır. Fakat:
(a) yalnızca görünmez şekilde günde bir kaç sefer işletim sistemi tarafından kullanılan, fakat kategori katili olan yepyeni bir araç
veya
(b) mevcut bir araca, kategori katili olmayan, çok ilginç de olmayan fakat çok sayıda kullanıcı tarafından her gün kullanılan ve her gün kullanıldığı farkedilen bir kaç ekleme
için aynı soruyu sorun ve cevabın (a) olarak verilmesinden önce hackerın yaşadığı tereddüdü seyredin. Bu alternatifler yaklaşık aynı değere sahiptir.
Aynı okuyucu bu soru için şu açıklamalarda bulundu: ``(a) şıkkı fetchmail'dir; (b) şıkkı ise yapmış olduğunuz pek çok Emacs eklentisidir, örneğin vc.el ve gud.el.'' Ve haklıydı, her ne kadar ikincisi zaman içerisinde daha fazla kullanılmış olsa bile, kamu önünde, ağırlıklı olarak `fetchmail yazarı' olarak biliniyorum, `bir sürü Emacs kipi yazarı' olarak değil.
Burada işleyen mekanizma, yeni bir `marka kimliği'ne sahip bir eserin mevcut bir `marka'ya katılan eklemelerden daha fazla farkedilmesi olabilir. Bu kuralların daha berrak hale getirilmesi ve hacker kültürünün değerlendirme sistemi hakkında ne söylediklerinin anlaşılması daha detaylı bir inceleme konusu olabilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Şöhret Oyunu Modelinin Global Sonuçları Başlangıç Noosferin Özellikleri ve Mekan Sahiplenmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası