Anahtar Kullanımı
Önceki Linux'ta GPG Kullanımı Sonraki
Anahtar Kullanımı
Yeni Bir Anahtar Çiftinin Üretilmesi
Uyarı
Anahtar üretimi belleğin kilitlenmesini gerektirdiğinden (bellek kilitlemesi, işlem sırasına takas alanının kullanılmasını engeller) üretim işleminin root kullanıcısı tarafından yapılması gerekir. Böyle yapmazsanız GNUPG anahtar üretiminin güvenli olmayacağı konusunda sizi uyarır. Anahtar üretiminden sonra anahtarları normal kullanıcının ev dizinine kopyalayıp, dosyaların sahipliğini değiştirdikten sonra normal kullanıcı kimliğinizle kullanabilirsiniz.
Bir yeni asıl anahtar çiftini oluşturmak için --gen-key komut satırı seçeneği kullanılır.
# gpg --gen-key
gpg (GnuPG) 0.9.4; Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions. See the file COPYING for details.

Lütfen istediğiniz anahtarı seçiniz:
  (1) DSA ve ElGamal (öntanımlı)
  (2) DSA (yalnız imzalamak için)
  (4) ElGamal (imzalamak ve şifrelemek için)
Seçiminiz?
Bu komut ilk olarak hangi şifreleme algoritmasını kullanmak istediğinizi sorar. 3 seçenek vardır. Öntanımlı değer 1. seçenekle iki anahtar çifti oluşturulur ve kullanılması tavsiye edilen seçenek de budur. Sadece imzaları üretmekte kullanılan bir DSA asıl anahtar çifti ve şifreleme için kullanılan ElGamal (ElCemal) yardımcı anahtar çifti. 2. seçenek, birinciye benzer ancak sadece bir DSA anahtar çifti oluşturur. 4. seçenek[22] hem imzalama hem de şifreleme için kullanılabilen bir ElGamal anahtar çifti üretir. Bütün seçenekler için imzalama ve şifreleme amacıyla ek anahtar çiftlerini daha sonra da üretmek mümkündür.
Daha sonra anahtar boyutunu sorar, öntanımlı ve tavsiye edilen değer 1024`tür.
Yeni bir ELG-E anahtar çifti üretmek üzeresiniz.
          en küçük anahtar uzunluğu: 768 bit
         öntanımlı anahtar uzunluğu: 1024 bit
  önerilebilecek en büyük anahtar uzunluğu: 2048 bit
İstediğiniz anahtar uzunluğu nedir? (1024)
DSA anahtarının uzunluğu 512 ile 1024 bit arasında, ElGamal anahtarınınki ise herhangi bir uzunlukta olabilirse de GnuPG için anahtar uzunluğunun 768 bitten daha küçük olmaması gereklidir. Diğer yandan 1. seçenek için 1024 bitten daha büyük bir uzunluk belirtirseniz ki, ElGamal için sorun değildir, DSA anahtarı 1024 bitten daha uzun olmayacaktır. 1024 bitlik anahtar son kullanıcı için yeterli güvenliği sağlayacak kadar geniş bir uzay sunar.
Daha uzun anahtar, deneme-yanılmalı saldırılara (brute-force attack) karşı daha güvenlidir, ancak şifrenin kırılmasını engelleyecek yeterliliğe sahip olması gerektiğinden hemen hemen tüm amaçlar için öntanımlı anahtar uzunluğu yeterlidir. Ayrıca, anahtar uzunluğu arttığında şifreleme ve şifre çözme daha yavaş olacak ve büyük anahtar uzunluğundan imzanın uzunluğu da etkilenebilecektir. Bir kere seçildikten sonra anahtar uzunluğu asla değiştirilemez.
Daha sonra anahtarın geçerlilik süresini sorar.
Lütfen anahtarın ne kadar süreyle geçerli olacağını belirtin.
     0 = anahtar süresiz geçerli
   <n> = anahtar n gün geçerli
   <n>w = anahtar n hafta geçerli
   <n>m = anahtar n ay geçerli
   <n>y = anahtar n yıl geçerli
Anahtar ne kadar geçerli olacak? (0)
"0" girilirse anahtarın geçerlilik süresi sonsuzdur (eğer bu değer girilirse emin olup olmadığınız sorulur). Çoğu kullanıcı için zamanaşımına uğramayan bir anahtar yeterlidir. Anahtar oluşturulduktan sonra geçerlilik tarihinin değiştirilmesi mümkün olsa da genel anahtarınızı önceden almış olanların elindeki anahtarlara bu değişiklik uygulanamayacağından geçerlilik süresi baştan dikkatli seçilmelidir.
Daha sonra anahtar sahibinin gerçek adı, e-posta adresi ve ek açıklama sorulur (ek açıklama kısmına unvan, kurum gibi bilgiler girilebilir).
Anahtarınızın size ait olduğunu belirten bir Kullanıcı-Kimliği olmalı;
Kullanıcı-Kimliği, Gerçek İsminiz, Bir Önbilgi ve e-Posta Adresiniz
alanlarının bir birleşiminden oluşur. Örneğin:
    "Fatih Sultan Mehmed (Istanbul Fatihi) <[email protected]>"

Adınız ve Soyadınız:
Ardından girilen tüm bilgiler sunulur ve değişiklik yapmak isteyip istemediğinizi sorulur (girilen bilgiler daha sonra "Anahtar Yönetimi" ile değiştirilebilir. Bu konuya ilerde değinilecektir). Son olarak bir parola girilir ve doğrulaması yapılır.
Gizli anahtarınızı korumak için bir Anahtar Parolanız olmalı.

Anahtar parolasını girin:
Bir anahtar parolasının uzunluğu için bir sınır yoktur ve çok dikkatli seçilmelidir. Bu parola özel anahtarınızla bir şifreleme ya da deşifreleme yapacağınız zaman sizden istenecektir, özel anahtarınızı sizden başka birisinin kullanması ihtimalini ortadan kaldırmak için bir önlemdir. İdeal olarak bir anahtar parolasında sözlüklerde bulunabilecek sözcükler bulunmamalı ve büyüklü küçüklü alfabetik karakterlerle rakamların ve sembollerin bir karışımından oluşmalıdır. İyi bir anahtar parolası GnuPG'nin güvenli kullanımı için kritik önemdedir.
Parola girildikten sonra anahtar çiftlerinin üretilmesi süreci başlar. Bu sürede farenin hareket ettirilmesi, ölü klavye tuşlarına basılması rastgele sayı üretiminde uygulamaya kaynak sağlar, sistemin etkin çalışmasında faydalıdır.
Yürürlükten Kaldırma Sertifikasının Üretimi
Bir anahtar çiftini ürettikten hemen sonra --gen-revoke komut satırı seçeneğini kullanarak asıl genel anahtarınız için bir yürürlükten kaldırma sertifikası üretmelisiniz. Anahtar parolanızı unutursanız veya gizli anahtarınız bir şekilde bozulur ya da kaybolursa genel anahtarınızın artık kullanılmaması gerektiğini bildirmek için bu yürürlükten kaldırma sertifikasını yayınlayabilirsiniz. Yürürlükten kaldırılmış bir genel anahtar hala geçmişte kullandığınız imzaları doğrulamakta kullanılabilirse de gelecekte size gönderilecek belgelerin şifrelenmesinde kullanılamaz. Ayrıca, hala gizli anahtarınıza erişiminiz varsa, size geçmişte gönderilmiş şifreli belgelerin şifrelerini çözme gücünüzü etkilemez.
# gpg --output revoke.asc --gen-revoke anahtarım
[...]
anahtarım argümanı anahtar çiftinizin kullanıcı kimliğinin bir parçası olabileceği gibi asıl anahtar çiftinizin anahtar kimliği de olabilir. Üretilen sertifika revoke.asc dosyasında olacaktır. --output seçeneği verilmezse sertifika standart çıktıya yazılır. Sertifika kısa olacağından isterseniz, bir yazıcı çıktısı olarak alıp bir kasada da muhafaza edebilirsiniz. Sertifika başkalarının kolayca erişebileceği yerlerde saklanmamalıdır. Aksi takdirde, yürürlükten kaldırma sertifikanız bilginiz dışında yayınlandığında geçerli olan genel anahtarınızın geçersiz hale gelebilir.
Anahtar Değişimi
Başkaları ile haberleşmek için genel anahtarlarınızı değiş tokuş etmeniz gerekir. Genel anahtarlığınızdaki anahtarların listesini almak için --list-keys seçeneğini kullanabilirsiniz.
$ gpg --list-keys
/home/nilgun/.gnupg/pubring.gpg
-------------------------------
pub 1024D/86ED4767 2003-06-02 Nilgün Belma Bugüner (http://www.belgeler.org) ¬
 <[email protected]>
sub 2048g/44C1CE63 2003-06-02
Bir genel anahtarın ihracı
Bir genel anahtarı ilgili kişiye gönderebilmek için onu önce ihraç etmelisiniz. Bu işlem için --export komut satırı seçeneği, ihraç edilecek anahtarı belirleyen bir argümanla birlikte kullanılır. Bu argüman, --gen-revoke seçeneğindeki gibi, ihraç edilecek anahtar çiftinizin kullanıcı kimliğinin bir parçası olabileceği gibi anahtar çiftinizin anahtar kimliği de olabilir.
$ gpg --output nilgun.gpg --export [email protected]
Bu da genel anahtarınızı insanlara dağıtabilmeniz için genel anahtarınızı bir dosyaya yazma noktasında kullanacağınız bir şeydir. Bu komut seçeneksiz olarak çalıştırıldığında öntanımlı olarak çıktısını standart çıktıya verir. Bu çıktı daha sonra herhangi bir şekilde (keyserver kullanarak, kişisel web sitesine konularak vs.) insanlarla paylaşılır ve insanlar paylaştığınız açık anahtarınızı kullanarak, sizden gelen imzalı bilgileri doğrulayıp okuyabilirler, verileri yalnızca sizin deşifre edebileceğiniz şekilde şifreleyip size gönderebilirler.
Anahtar ikili biçimde ihraç edilir ancak anahtar eposta ile gönderilirken ya da web sayfasında yayınlanacaksa bu elverişli olmaz. Bunun için --armor komut satırı seçeneği vardır. Bu seçenekle uuencode'lu belgelere benzeyen ASCII zırhlı (ASCII-armored) çıktı üretilebilir. Genelde GnuPG'den çıktılanacak herşey; örneğin, anahtarlar, şifreli belgeler ve imzalar; komut satırına --armor seçeneği eklenerek ASCII zırhlı olarak üretilebilir.
$ gpg --armor --export [email protected]
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v1.2.1 (GNU/Linux)

mQGiBD7bos8RBADp2Zqs/P5J187sSMCLaDfMAdcD/Z078OCvAPdPC1oHp5u5xYPq
9NElcYLXkQyfEDc1wMUNAIAbd9MwOKsLAEsxpsS+JyzUOeK7QOrV9nqj3R7IYV/3
8Ow3ENzljR0SouMKjeGOCjSLdwP0qCG6BpU+1ZjOr1e5O2Sakws0czECewCgtSv8
cKXg4FMSalVVeHrQo01YfCED/jUFDa4t5eQyPpy2DHB210XI8cdmoJq+xGCb0I5Q
pR/r5R701AYwLxmY6q0I0vFovpvZBTlL+3PEoHHQwmKi6wzB/170ZDlfSvomOkQl
ylpZpBRraC2JocA5LxjoPFx8VVo2ZX26uBGPj1dZRXcR+IsvuNvX8PcZ+IZIq6Zs
yUJxA/9f9UIix0n6wKUkQVlM0orpZemZGvlosACPjUMsG6fNHmgvNxr2vs6cKMhd
DO5//W6RzqfpuB9j7GlmYfogPpHigcKxfJWqe4f7jDLrlVeRCXcxtXBpmuyMcupX
6qu9BxubQlvreSvN7b+ehivBTPiL9XvVtY6BScrYJePn4nXc0bRJTmlsZ8O8biBC
ZWxtYSBCdWfDvG5lciAoaHR0cDovL3d3dy5iZWxnZWxlci5vcmcpIDxuaWxndW5A
c3VwZXJvbmxpbmUuY29tPohZBBMRAgAZBQI+26LPBAsHAwIDFQIDAxYCAQIeAQIX
gAAKCRB2bxy7hu1HZ5qyAKCl1Lvb40QfSOpDrUjKjuf89+oqegCgkSPhdfyDBmo7
ewcZ0MTy+uJbEKW5Ag0EPtui7hAIAKDjlz7MgzJpEid0EALJ8vwFRZrXXlxM1b+1
mnuLI3tZg5yzNqY1eQTQdixQbK510DePbZFWDhsr4E6gg+991zJ0LyExaNCkpJps
irLYokrls2p3QADiGq9g4GkYEcgjOX4/KMGgHOhnEup70LuXhvjFq5pwn2E4bNhX
tcVi+bTo1lDyMZlMXUfWylkS4+ckCikvNgWeyiHTqPVVqLCWSfrXh57tlWuYjwV9
/Ts83YKOesqXW7XCPwKiZVGl4UFKLsQadF2fZ6pT4vTL0ztkcbt20p7Y2pzBDAgj
yz5ruYuDqnxzwquR2uqBs6WTUiogYG4ZFvCdYtQSTWOqRJwO8RcAAwUH/jTqHUol
9alCgt+WjoEzY6RW8fyx7gZlxcFVdQgcnTK+QmwjX6RTqU+lpfzfxYrkv0vcfuSW
zK6LzM1/f/YqWO0ofuJJuOXyYJR1BUplB2xRLRDuWhttlQksmgoDiJczK20yTlbK
HBJ0G5BZsCq/3pz2KraII2wByNMmsB6DIs+4DMJH0foBBnx+/8GUobzMscUltIaa
itWoogQKytt3bgsUbwGe0WXlzQwbqCzF86BFRznrEaP68nRqI4x6ZCNOW1zcZxsT
07DqivmVXCU0aTLsqxPYrpiRkQTDrqrKl8MwUgyV9R8MOSlSCm0sLtsjyviYkxup
OIGXvr+YumNPgCSIRgQYEQIABgUCPtui7gAKCRB2bxy7hu1HZ54fAJ4k4OkBsBgk
s4XcwiWZzlpebjSRlACeIPple7xUNKbaDse2ii1NsTIOoq8=
=4wmv
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
$ gpg --output nilgun.sec.asc --export-secret-key 86ED4767
Bu komut özel anahtarı ikili olarak nilgun.sec.asc isimli dosyaya yazar. Özel anahtarın gizliliğinin sağlanması gereklidir.
$ gpg --keyserver www.keyserver.net --send-keys 86ED4767
Ayrıca GPG, anahtarlarınızı paylaşmanız için yukarıdaki gibi bir yol sunar. Internet'e bağlıyken bu komut nilgun kullanıcısının genel anahtarını, www.keyserver.net adresindeki anahtar sunucusuna gönderir. (Bütün anahtar sunucuları anahtar havuzunu ortak kullanır, herhangi birine gönderilen bir anahtarı bir diğerinden sorgulayabilirsiniz.)
Bir genel anahtarın ithali
Bir genel anahtarı genel anahtarlığınıza --import komut satırı seçeneğini kullanarak ekleyebilirsiniz.
$ gpg --import isim.gpg
gpg: anahtar 9E98BC16: genel anahtar alındı.
gpg: İşlenmiş toplam miktar: 1
gpg:         alınan: 1
Genel anahtarını insanlarla paylaşmak istemiş (genel anahtarını ihracetmiş ve bir anahtar sunucusuna veya sayfasına koymuş ya da bir şekilde size göndermiş) bir kişinin genel anahtarını genel anahtarlığınıza dahil etmenizi sağlar. Örneğin certserver.pgp.com sunucusundan, genel anahtarına sahip olmak istediğiniz kişinin adını ya da e-posta adresini aratabilir, bulunan anahtarı bir dosyaya kopyalayabilir ve bu içeriği bu kişinin genel anahtarı olan dosyayı, yukarıdaki komutla genel anahtarlığınıza dahil edebilirsiniz. Bu işlem sonucunda siz, söz konusu kişiden gelen imzalanmış verileri doğrulayıp okuyabilir ve yalnızca onun deşifre edebileceği şekilde veri şifreleyip kendisine gönderebilirsiniz.
Bir anahtar ithal edilir edilmez doğrulanmalıdır. GnuPG ithal ettiğiniz her anahtarı kişisel olarak doğrulamanızı gerektirmeyen güçlü ve esnek bir güvence modeli kullanır. Ancak bazı anahtarlar yine de kişisel olarak doğrulanmayı gerektirebilir. Bir anahtar onun parmakizinden doğrulandıktan sonra anahtar imzalanarak geçerli bir anahtar haline gelebilir. Bir anahtarın parmakizi --fingerprint komut satırı seçeneği ile çabucak görüntülenebilir. Ancak anahtarı geçerli hale getirmek için onu düzenlemelisiniz.
$ gpg --fingerprint
Bir anahtarın parmakizi anahtarın sahibi ile doğrulanır. Bunu anahtar sahibi ile ya telefonla görüşerek veya sizin için güvenli olan herhangi bir yöntemle haberleşerek yapabilirsiniz. Eğer sizdeki parmakizi sahibinden aldığınız parmakizi ile aynıysa sizdeki anahtarın doğru kopya olduğundan emin olabilirsiniz.
Parmakizi denetimi bittikten sonra anahtarı imzalayarak onu geçerli hale getirebilirsiniz. Anahtar doğrulaması genel anahtar kriptografisinin zayıf karnı olduğundan, bir anahtarı imzalamadan önce anahtarın parmak izini daima anahtarın sahibi ile haberleşerek doğrulatmalı ve bu konuda çok çok dikkatli olmalısınız.
$ gpg --sign-key [email protected]
Bir anahtarın silinmesi
$ gpg --delete-key anh-kiml
Sisteme dahil edilmiş anh-kiml anahtar akimlikli kullanıcının genel anahtarını siler. Bu kullanıcının özel anahtarı da sistemde mevcutsa ilk önce bunun silinmesi gerekir.


[22] 3. seçenek imzalamak için kullanılamayan bir tür ElGamal anahtar çifti üretir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Giriş Başlangıç Belgelerin Şifrelenmesi ve Şifresinin Çözülmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası