Basit GCC Kullanımı
Önceki GNU C Derleyicisi Kullanımı Sonraki
Basit GCC Kullanımı
GCC ismi "GNU Compiler Collection" sözcüklerinin baş harflerinden oluşmuştur. Gerçek ismini GNU C Compiler kelimelerinden almaktadır. Bu değişikliğin sebebi GCC paketinin eskiden sadece C derleyicisinden oluşmakta olduğudur. Diğer diller daha sonradan GCC ailesine eklenmiştir. Bu konuda bilgi için http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Compiler_Collection adresine bir ziyaret yapılabilir. http://gcc.gnu.org/ adresinden GCC paketinin son sürümlerini takip edebilirsiniz.
Kullandığınız GCC sürümünü öğrenmek için;
# gcc -v
komutunu kullanabilirsiniz. Benim sistemimde dönen sonuç:
# gcc -v
Reading specs from /usr/lib/gcc-lib/i386-slackware-linux/3.2.2/specs
Configured with: ../gcc-3.2.2/configure --prefix=/usr --enable-shared
--enable-threads=posix --enable-__cxa_atexit --disable-checking --with-gnu-ld
--verbose --target=i386-slackware-linux --host=i386-slackware-linux
Thread model: posix
gcc version 3.2.2
Derleyicinin uygulamaları doğru bir şekilde derlemesi için bir takım parametrelerin doğru olarak verilmesi gerekmektedir. En basit şekli ile uygulamamızı yazalım ve ilk derleme işlemimize geçelim.
#include <stdio.h>
int main()
{
  printf("Örnek uygulama");
}
Yukarıdaki en basit uygulamamızdan başlamış olduk. Şimdi bu uygulamamızı derlemeye geçelim. Uygulamayı herhangi bir metin düzenleyici ile yazdıktan sonra ilk.c olarak kaydededelim ve konsolda komut istemine aşağıdaki satırları yazalım.
# gcc ilk.c
Bu satırdan sonra uygulamada hata yok ise veya bir uyarı mesajı vermezse hemen komut istemine düşülür. Ancak kaynak kodun olduğu dizine bakıldığı zaman a.out isimli bir dosyanın oluştuğu görülecektir. Uygulamamızı bir isim vermeden derledik. Bu gibi durumlarda gcc öntanımlı olarak a.out dosya adını kullanacaktır. Şimdide uygulamamızı kendi ismiyle derleyelim. Bu amaçla -o seçeneği kullanılır. -o seçeneği parametre olarak çıkış dosya adınını alır:
# gcc ilk.c -o ilk
Komut satırından sonra ilgili dizin içerisinde artık ilk isimli bir çalıştırılabilir dosya oluşacaktır. Bu aşamadan sonra artık basit bir uygulamanın derlenmesi işlemi anlaşılmış oldu. Peki ya uygulama içerisinde dışarıdan bir takım kitaplıklar eklenmek istenirse nasıl derlenmelidir? Bu aşamada örnek basit uygulamamız üzerinde bir iki ufak değişiklik yapalım;
#include <ncurses.h>
int main()
{
  initscr();
  getch();
  endwin();
  printf("bitti\n");
}
GNU C kütüphanesinde getch() işlevi yoktur. Ancak ncurses kütüphanesi kullanılması durumunda bu komut mevcuttur. Dikkat edilecek olursa stdio.h uygulamaya eklenmedi. Ön bilgi olarak, ncurses.h kullanılması durumunda stdio.h kullanılmasına gerek yoktur. Bu uygulamayı aynı şekilde aşağıdaki ilk öğrendiğimiz standart derleme yöntemi ile derleyelim.
# gcc ilk.c -o ilk
/tmp/cc4k34cd.o(.text+0x11): `main' işlevinde:
: `initscr'ye tanımsız başvuru
/tmp/cc4k34cd.o(.text+0x1a): main' işlevinde:
: `stdscr'ye tanımsız başvuru
/tmp/cc4k34cd.o(.text+0x1f): main' işlevinde:
: `wgetch'ye tanımsız başvuru
/tmp/cc4k34cd.o(.text+0x27): main' işlevinde:
: `endwin'ye tanımsız başvuru
collect2: ld çıkış durumu 1 ile döndü
gcc bize bir çok tanımlanmamış nesne olduğunu bildiriyor. Aslında bunlar yazdığımız kodla ilgili hatalar değil, ilintileyici (ld) bazı kütüphaneleri bulamamış. Bu işlevlerin ncurses kütüphanesinde bulunduğunu biliyoruz. Bizim yapmamız gereken ncurses kütüphanesini gcc'ye tanıtmak, yani ilgili seçeneği (-l) komut satırına eklemek olacaktır.
# gcc ilk.c -o ilk -lncurses
Bu komuttan sonra, uygulama hata vermeden derleme işlemini gerçekleştirecektir. Önemli hatırlatma: uygulamaya eklenecek olan kütüphaneler eğer sistemde standart olan yerlerde ise bu kullanım yeterlidir. Ama bu standart yerler nerelerdir? Bu tanım dağıtımlara göre farklılıklar gösterebilir ancak tüm kütüphanelere ait başlık dosyaları genel olarak /usr/include içindedir. Eğer bu başlık dosyaları farklı bir yerde ise, bulundukları yerin belirtilmesi için farklı bir seçenek (-I) kullanılmalıdır:
# gcc ilk.c -o ilk -I/usr/local/include -lncurses
Bu satır da aynı şekilde uygulamamızı sorunsuz olarak derleyecektir. Burada uygulamamız içine eklenen başlık dosyalarını araması için standart dizin dışında /usr/local/include dizininide eklemiş olduk. Bu aşamadan itibaren ncurses kütüphanesini uygulamamız içerisine ekleyebiliyoruz ve istediğimiz ncurses komutlarını kullanabiliriz. Bunun yanında mysql kütüphanesini de uygulamaya katmak istersek uygulamamızı aşağıdaki şekle sokabiliriz:
#include <ncurses.h>
#include <mysql.h>
int main()
{
  initscr();
  getch();
  endwin();
  printf("bitti\n");
}
En son derleme satırımız ile derleyelim. Aynı zamanda -lmysql ile mysql kütüphanesini kullanacağımızı belirtelim:
# gcc ilk.c -o ilk -I/usr/local/include -lncurses -lmysql
ilk.c:2:19: mysql.h: Böyle bir dosya ya da dizin yok
Neden mysql.h dosyasını bulamadı? Halbuki -I/usr/local/include yazdık. Sistemde ufak bir arama yapalım bakalım doğru mu yazdık?
# locate mysql.h
/usr/share/apps/quanta/doc/php/ref.mysql.html
/usr/include/mysql/mysql.h
İşte aradığımız satır. mysql.h dosyası /usr/include/mysql dizini içerisinde bulunmaktaymış, öyleyse derleme seçeneklerinde bir değişiklik yapalım:
# gcc ilk.c -o ilk -I/usr/local/include -I/usr/include/mysql -lncurses -lmysql
Ve sonuç başarılı olacaktır. Bu şekilde istendiği kadar kütüphaneyi uygulamamız içerisine ekleyebiliriz. Eğer aranan kütüphanenin nesne dosyaları farklı bir dizin içerisinde ise -L seçeneği ile bu kütüphanenin yolunu tanımlamalıyız. Örnek olarak;
# gcc ilk.c -o ilk -I/usr/local/include -I/usr/include/mysql -L/usr/local/lib
¬ -lncurses -lmysql
Aynı şekilde matematik kütüphanesini uygulamamızda kullanacaksak -lm eklemeliyiz. Şifreleme algoritması kullanacaksak -lcrypt, postgresql için -lpq, POSIX evreleri kullanımı için -lpthread, glib kütüphanesini kullanmak için -lglib, vga kütüphanesini kullanmak için -lvga seçeneklerini örnek olarak verebiliriz. Bu kullanım örnekleri sisteminize kurduğunuz kütüphanelerin miktarına göre değişebilir.
Şimdi de gcc ile kullanabileceğimiz diğer seçeneklere gelelim. -m seçeneği işlemci seçimli derleme işlemini gerçekleştirmek için kullanılır. 386 komut seti için -m386, 486 komut seti için -m486, pentium komut seti için -mpentium parametresi verilmelidir. Örnek olarak;
# gcc ilk.c -o ilk -I/usr/local/include -I/usr/include/mysql -lncurses -lmysql
¬ -mpentium
komutu sonrası uygulama pentium işlemci için derlenmiş olacaktır. 486 seçimli derleme işleminden sonra özellikle büyük uygulamalarda kodda bir miktar büyüme olabilir, ancak bu hız ile ters orantılı olarak artmaktadır.
Diğer önemli bir kullanım şekli uygulamanın kullandığı kütüphaneleri doğrudan uygulama içerisine eklemektir (-static seçeneği). Bu şekilde uygulamanın çalıştırılabilir dosyası içerisine kütüphaneler de eklenecektir. Bu işlemi örnek uygulamamız içerisinde deneyelim;
# gcc ilk.c -o ilk -I/usr/local/include -I/usr/include/mysql -lncurses -lmysql
¬ -mpentium -static
Her iki farklı derleme şeklinden sonra uygulamanın büyüklüğüne dikkat ediniz, büyüklüğünde epey bir fark olduğu görülecektir.
Uygulama içerisinde verilen hata iletileri haricinde bir takım uyarı iletileri de bulunmaktadır. Örneğin, bir değişkenin tanımlanmış olmasına rağmen kullanılmaması; uygulama içerisinde bir değişken tanımlayalım. Derleme seçeneklerine de -Wall seçeneğini ekleyelim ve derleyelim.
# gcc ilk.c -o ilk -I/usr/local/include -I/usr/include/mysql -lcurses -Wall
ilk.c: `main' işlevinde:
ilk.c:5: uyarı: değişken `a' kullanılmamış
ilk.c:10: uyarı: denetim void olmayan işlevin sonunu aşıyor
Böylece karşımıza uyarılar çıkmaya başlayacaktır. Uygulama içerisinde eniyileme yapılmasına önem verilmesi durumunda bu gibi gereksiz değişkenler temizlenmelidir. -w seçeneği ile tüm uyarıların ekrana çıkmasına engel olunur.
gcc aynı zamanda kendi içerisinde yazılmış olan kodlar üzerinde de eniyileme yapmaktadır. Bu amaçla -O seçeneği kullanılmaktadır. Örnek uygulamamızı aşağıdaki şekilde derleyelim:
# gcc ilk.c -o ilk -I/usr/include -I/usr/include/mysql -lcurses -O1
Bu seçenek -O0, -O1, -O2, -O3, -Os değerlerini alabilir. -O0 hiç eniyileme yaptırmazken, -O3 en yüksek eniyileme ile uygulama kodunu düzenler. -Os ise -O2 eniyilemelerine ek olarak kod boyunu kısaltacak eniyilemeleri yapar.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
GNU C Derleyicisi Kullanımı Başlangıç Kütüphaneler ve GCC
Bir Linux Kitaplığı Sayfası