Giriş
Önceki Etkinlik NASIL Sonraki
Giriş
Birçok Linux kullanıcısı, LKG (Linux Kullanıcı Grubu) toplantılarında, fuarlarda ve konferanslarda sunum vermelerine rağmen, çoğu sunum vermekte etkin değildir. Bir topluluk önünde sunum yapan kişi, konuyu herkesin açıkça anlayabilmesi için, dinleyicilerle nasıl iletişim kuracağını bilmek zorundadır. Etkin olmayan sunumlar, dinleyicilerin konuya olan ilgisini çok çabuk kaybetmelerine sebep olabilir. Umarız bu belge, bu işi uygun bir şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.
Yasal Açıklamalar
This document is copyrighted (c) 2000 Mark F. Komarinski and is distributed under the terms of the Linux Documentation Project (LDP) license, stated below.
Unless otherwise stated, Linux HOWTO documents are copyrighted by their respective authors. Linux HOWTO documents may be reproduced and distributed in whole or in part, in any medium physical or electronic, as long as this copyright notice is retained on all copies. Commercial redistribution is allowed and encouraged; however, the author would like to be notified of any such distributions.
All translations, derivative works, or aggregate works incorporating any Linux HOWTO documents must be covered under this copyright notice. That is, you may not produce a derivative work from a HOWTO and impose additional restrictions on its distribution. Exceptions to these rules may be granted under certain conditions; please contact the Linux HOWTO coordinator at the address given below.
In short, we wish to promote dissemination of this information through as many channels as possible. However, we do wish to retain copyright on the HOWTO documents, and would like to be notified of any plans to redistribute the HOWTOs.
If you have any questions, please contact
Bu belgenin çevirisinin, Linux- Etkinlik NASIL 1.0 sürümünün telif hakkı © 2005 Pınar Yanardağ'a aittir. Bu belge, aşağıda belirtilen Linux Belgelendirme Projesi lisansının koşulları altında dağıtılabilir.
Aksi belirtilmedikçe Linux NASIL belgelerinin telif hakları yazarlarına aittir. Linux NASIL belgelerinin tamamı veya bir kısmı, fiziksel veya elektronik herhangi bir ortamda tüm kopyalar üzerinde bu telif hakkı uyarısı bulunduğu müddetçe çoğaltılabilir veya dağıtılabilir. Ticari dağıtıma izin verilir ve teşvik edilir; bununla birlikte yazar, bu tür dağıtımlardan haberdar edilmelidir.
Herhangi bir Linux NASIL belgesiyle ilişkili bütün dönüşümler, türemiş işler veya toplu işler bu telif hakkı uyarısı ile sunulmalıdır. Yoksa, bu NASIL'dan türemiş bir iş oluşturamazsınız ve onun dağıtımı üzerine ek kısıtlamalar ilave edemezsiniz. Bu kuralların istisnaları belirli durumlar altında kabul görebilir; aşağıda verilen adresten Linux NASIL koordinatörü ile iletişim kurabilirsiniz.
Kısacası, bu bilginin mümkün olduğu kadar çok kanaldan yayılarak gelişmesini istiyoruz. Bununla birlikte NASIL belgeleri üzerindeki telif hakkını yitirmemek arzusundayız ve NASIL'ların tekrar dağıtılması ile ilgili herhangi bir plandan haberdar olmak istiyoruz.
Ekim 2005
Yeni sürümler
Bu belgenin yeni sürümleri LDP'de bulunabilir.
Teşekkür
Clarkson Üniversitesi'nde, Teknik Haberleşme Bölümü'ndeki Prof. Brad Brougthon'a teşekkür etmek istiyorum. Topluluk önünde konuşma ve etkin sunum vermeyle ilgili defalarca ders verdi. Her zaman onun kurallarını takip etmeyeceğim, ama ne olduklarını biliyorum.
Geribildirim
Bu belge için geribildirim, şüphesiz en hoş karşılanacak şeydir. Önerileriniz ve ilaveleriniz olmadan, bu belge ortaya çıkamazdı. Eklemek istediklerinizi, yorumlarınızıi eleştirilerinizi, lütfen bu adrese yollayın: .
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Etkinlik NASIL Başlangıç Başlangıç
Bir Linux Kitaplığı Sayfası