Son Adımlar
Önceki Şifrelenmiş Kök Dosya Sistemi NASIL Sonraki
Son Adımlar
Kafesin içinde iken, /etc/fstab dosyasını aşağıdaki satırı içerecek şekilde düzenleyin:
/dev/loop0   /        ext3  defaults    0    1
/etc/mtab dosyasını silip kafesten çıkın. Son olarak, umount -d /mnt/efs komutunu çalıştırın ve sisteminizi yeniden başlatın. Eğer ters giden bir şey olursa hala LILO: komut satırında Linux root=/dev/hda3 yazarak sisteminizi başlatabilirsiniz.
Herşey yolunda gitmişse diskinizi yeniden bölümlendirerek hda4'ün yanı sıra hda3'ü de şifreleyebilirsiniz. Aşağıdaki betiklerde hda3'ü takas alanı ve hda4'ü /home dizini olduğunu kabul ediyoruz. Önce bu iki disk bölümü ilklendirilmelidir:
# shred -n 1 -v /dev/hda3
# shred -n 1 -v /dev/hda4
# losetup -e aes256 -S xxxxxx /dev/loop1 /dev/hda3
# losetup -e aes256 -S xxxxxx /dev/loop2 /dev/hda4
# mkswap /dev/loop1
# mke2fs -j /dev/loop2
Bir başlatma betiği yazın ve fstab dosyasını güncelleyin:
# cat > /etc/init.d/loop << "EOF"
#!/bin/sh

if [ "`/usr/bin/md5sum /dev/hda1`" != \
   "5671cebdb3bed87c3b3c345f0101d016 /dev/hda1" ]
then
  echo -n "WARNING! hda1 integrity verification FAILED - press enter."
  read
fi

echo "1st password chosen above" | \
  /sbin/losetup -p 0 -e aes256 -S xxxxxx /dev/loop1 /dev/hda3

echo "2nd password chosen above" | \
  /sbin/losetup -p 0 -e aes256 -S xxxxxx /dev/loop2 /dev/hda4

/sbin/swapon /dev/loop1

for i in `seq 0 63`
do
  echo -n -e "\33[10;10]\33[11;10]" > /dev/tty$i
done

EOF

# chmod 700 /etc/init.d/loop
# ln -s ../init.d/loop /etc/rcS.d/S00loop
# vi /etc/fstab
...
/dev/loop2   /home      ext3  defaults    0    2
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Önyükleme Aygıtının Ayarlanması Başlangıç Belge Hakkında
Bir Linux Kitaplığı Sayfası