/service/tinydns/root/data Dosyasının Biçemi
Önceki djbDNS Kurulumu NASIL Sonraki
/service/tinydns/root/data Dosyasının Biçemi
Yukarıda da belirtildiği gibi data dosyasından tinydns'in okuyabileceği biçeme (data.cdb) dönüştürülür. Peki data dosyasının biçemi nasıldır:
.fqdn:ip:x:ttl:timestamp:lo
Teker teker yukarıdaki ifadenin ne anlamlara geldiğini açıklayayım.
.fqdn
Girdiyi simgeler. Bu girdi yetkili bir isim sunucusunun başlangıçı (SOA = Start Of Authority) olabilir. Nitekim data dosyasinda "." ile başlayanlar SOA kaydını belirtir. Üstteki örneğimize bakarsak en üst iki satir "." ile başlamaktadır. Bunlar SOA'ları oluşturur. "." dan başka karakterler de vardır:
  • . ile başlayanlar SOA'yı belirtir.Mutlaka olmalıdır.
  • @ ile başlayan satır bunun bir mx girdisi olduğunu gösterir.
  • = ile başlayanlar A kayıtları için kullanilir. Aynı zamanda tinydns-data ters kayıtlarından olan PTR girdisi içindir.
  • + ile başlayanlar add-alias betiği oluşturulur. Yine bu işaret tinydns-data'ya A kaydı oluşturmasını soyler, fakat PTR kaydı girilmez. Eğer aynı IP için iki tane = kullanırsanız hata alırsınız (data dosyasını elle değiştirerek ya da add-host ile).
  • & ile başlayan satırlar alt dns sunucusu girmek içindir. Mesela elek.yildiz.edu.tr 'nin kendi dns sunucusunun olmasını istiyorsunuz. Bunun için add-childdns komutunu kullanırız.
ip
Girdisi yapılacak fqdn'nin çözümleneceği IP'yi belirler. Mesela:
 &ece.yildiz.edu.tr:193.140.1.15:86400
ifadesindeki ikinci segman IP'dir ve kendisinden önce gelen ifadenin (&ece.yildiz.edu.tr)  IP'sini belirler.
x
mx ve ns kayıtlarında işe yaramaktadır. Bu önceliği belirlemek için kullanılır ve sorgulara  buna göre verilir. Şöyleki eğer buraya "a" ya da "b" girerseniz dnsq ile size dönecek cevap eğer ns kaydı sözkonusu ise a.ns.yildiz.edu.tr olur. Eğer girilen değer b ise bu ikincil isim sunucusunu gösterir ve b.ns.yildiz.edu.tr olarak gösterilir. Yine mx kayıtları içinde a.mx.yildiz.edu.tr ve b.mx.yildiz.edu.tr kullanılır. Eğer bu tarz gösterim yapmak istemiyorsanız. Bu kısma doğrudan "dns1.yildiz.edu.tr" ya da "dns2.yildiz.edu.tr" girebilirsiniz. Ya da aynı şekilde "mx1.yildiz.edu.tr" ve de  "mx2.yildiz.edu.tr".
Aklınıza şu soru gelebilir. Eğer bu kısma ben kendim makina isimlerimi girersem öncelik sırası ne olacak. Burada ilk giren ilk sunulur ilkesi esas alınır. Yani dosyada hangisi üstte ise önceliğe o sahiptir.
ttl
Kurduğumuz yetkili isim sunucuyu sorgulayan sunucuların belleklerinde bu girdiyi kaç saniye(**) tutacağını belirler. ns  ve mx sunucular için burada öntanımlı değer 3 gün (259200 saniye) iken diğer girdiler için 1 gündür (86400 saniye).
timestamp
Adındanda anlaşılacağı üzere dosyanın ne zaman değiştirildiğini gösterir. " add-* " scriptleri bu kısma dokunmazlar.
lo
Bu kısım aşağıda da anlatıldığı üzere "Değişik istemcileri değişik sunuculara nasıl yönlendirebilirim? " sorusunun cevabı olmaktadır.
EK: 3 kısımda anlatılanları somutlaştırmak için  örnek bir data dosyasından alıntı yapayım:
.yildiz.edu.tr:193.140.1.1:dns1.yildiz.edu.tr:259200
Böyle bir girdide tinydns-data komutu iki şey yapar. İlk başta dns1.yildiz.edu.tr için 193.140.1.1'i gösteren A kaydı oluşturulur. Daha sonra  bunun SOA olduğunu belirtilen kısım data.cdb'ye yazılır.
@yildiz.edu.tr:193.140.1.3:mx1.yildiz.edu.tr::86400
Bu örnekte ise ilk başta A kaydı sonra da mx kaydı oluşturulur.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Tiny-dns Kurulumu Başlangıç Bölge (zone) Transferi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası