Önceden Kurulması Gerekli Yazılımlar
Önceki djbDNS Kurulumu NASIL Sonraki
Önceden Kurulması Gerekli Yazılımlar
DjbDNS'i kullanmak için önceden kurulması gereken birkaç yazılım vardır. Bunlar yine D.J. Bernstein tarafından yazılmışlardır. Bunlar kullanılması istenen sisteme göre değişir. Genel olarak sistem eğer sadece asıl sunucu olacaksa daemontools kurulması yeterli olacaktır. Daemontools sisteminizde çalışan servisleri gözetleyen bir yazılımdır. Fakat sadece gözetlemekle kalmaz eğer yapılandırma dizininde bulunan bir servis çalışmıyor ise bunları tekrar başlatır. Bu yazılım ile benzer vazifeleri yapan birkaç yazılım daha vardır. Mesela "mon" örnek verilebilir.
Kurulumu:
$ wget daemontools-0.70.tar.gz
$ tar zxvf daemontools-0.70.tar.gz
$ cd daemontools-0.70
# make setup check
# mkdir /service
# svscan /service &
Bundan sonra asıl yazılımımız olan djbdns sisteme kurulur.
$ wget djbdns-1.05.tar.gz
$ tar zxvf djbdns-1.05.tar.gz
$ cd djbdns-1.05
# make setup check
Eğer kurulacak olan sistemde ikinci bir sunucu; yani bir yardımcı sunucu olacaksa bölge transferi gerekecektir. Bunun için gerekli olan yazılımlar Ucspi (tcpserver ) ve axfrdns olacaktır. Bu yazılımlarda üstte anlatıldığı şekilde kurulabilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
DNS Nedir? Başlangıç Dnscache Programının Kurulması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası