XFree86
Önceki Compaq T1500 Linux NASIL Sonraki
XFree86
XFree86 ile başlatmak için, normal XFree paketlerini edinip kurmanız gereklidir. XF86Config dosyasını http://www.compsoc.man.ac.uk/%7Efalken/T1500/XF86Config adresinden alıp kurabilirsiniz. Başlangıçta otomatik olarak başlaması için rc.local (ya da dağıtımızdaki eşdeğeri) dosyasına aşağıdaki satırı ekleyin
xinit -- -bpp 16 &
Temkinli davranıp X'i kullanıcı haklarıyla çalıştırmak için, bir kullanıcı yaratın ve X'i başlatıp durdurmak için aşağıdakileri yapın (ben bunu init.d'ye yerleştirdim ve rc.4'e sembolik bağ verdim). 5. satırdaki 'mplayer' yerine kullanıcı adınızı yazın.
#! /bin/sh
case "$1" in
start)
    echo -n "Automatically logging into X"
    su -c 'cd ~mplayer && xinit -- -bpp 16' - mplayer &
    echo "."
    ;;
stop|restart)
    ;;
*)
    echo "Usage: /etc/init.d/mplayer {start|stop|restart}"
    exit 1
esac

exit 0
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
FLASH Görüntüsünü Düzenlemek ve Diğer Araçlar Başlangıç Hata Giderme
Bir Linux Kitaplığı Sayfası