Giriş
Önceki C++ dlopen mini NASIL Sonraki
Giriş
Unix C++ programcıları arasında dlopen Uygulama Programlama Arayüzü - UPA (API) kullanılarak çalışma anında işlev ve sınıf yüklemenin nasıl yapıldığı sorusu sıklıkla ortaya çıkar.
Aslında, herzaman kolay değildir ve bazı açıklamalara ihtiyaç duyulur. Bu mini NASIL belgesi bunu yapar.
Bu belgeyi anlamak için ortalama C, C++ ve dlopen API bilgisi gereklidir.
Bu NASIL belgesinin özgün sürümü http://www.isotton.com/howtos/C++-dlopen-mini-HOWTO/ adresinde bulunmaktadır.
Teşekkürler/Katkıda Bulunanlar
Bu belgenin hazırlanmasında katkıları olanlara teşekkür ederim:
  • Düzenlemeleri için Joy Y Goodreau .
  • Biçimleme ve isim cendereleme ile ilgili birkaç husus ve ayrıca extern "C" hakkında birkaç incelik için D. Stimitis .
    Bu NASIL belgesinde hataları gösteren ve ipuçları veren isimsiz diğer kişiler. Siz kendinizi biliyorsunuz!
Geri Bildirim
Bu belge için geribildirim memnuniyetle karşılanır. Eklemelerinizi, yorumlarınızı ve eleştirilerinizi eposta ile gönderebilirsiniz: .
Belgede Kullanılan Terimler
dlopen API
dlclose, dlerror, dlopen ve dlsym işlevleri dlopen(3) man sayfasında açıklanmıştır.
Tek bir dlopen işlevinden bahsederken “dlopen” ve tüm uygulama geliştirme arayüzünden bahsederken “dlopen API” terimi kullanıldı.
isim cendereleme
İngilizce name mangling teriminin Türkçe karşılığı olarak kullanıldı.
soyut sınıf
İngilizce abstract class teriminin Türkçe karşılığı olarak kullanıldı. Bazı kaynaklarda özet sınıf olarak da geçer.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
C++ dlopen mini NASIL Başlangıç Sorun
Bir Linux Kitaplığı Sayfası