B. LILO önyükleme hata kodları
Önceki Linux Açılış Disketi NASIL Sonraki
B. LILO önyükleme hata kodları
Bu sorular USENET üzerinde o kadar çok soruldu ki bunları amme hizmeti olarak buraya koymayı uygun bulduk. Bu özet Werner Almsberger'in LILO kullanıcı belgelerinden alıntıdır.
LILO kendini yüklediği zaman LILO kelimesi ekranda görünür. Her bir harf belirli bir işlemin gerçekleşmesi öncesinde veya sonrasında ekrana yazılır. Şayet LILO bir noktada çakılırsa, o ana kadar ekrana gelmiş harfler sorunu aydınlatmak için kullanılabilir.
ÇıktıSorun
(çıktı yok)LILO'nun hiçbir parçası yüklenmemiş demektir. Ya LILO kurulmamıştır ya da içinde bulunduğu disk bölümünün açılış bayrağı etkin değildir.
LLILO yüklenirken ilk aşama. LILO başlamış ama ikinci aşamaya geçememiş. İki haneli hata kodu sorunu tanımlar (``Disk hata kodları'' bölümüne bakınız). Bir aygıt bozukluğu veya disk geometri hatasını belirtir (hatalı disk parametreleri gibi).
LIÖnyükleyicinin ilk evresi ikinci aşamayı yüklemiş fakat onu çalıştıramadan hata vermiş demektir. Ya disk geometri hatası söz konusudur ya da /boot/boot.b'yi eşlem yükleyiciyi çalıştırmadan taşımışsınız demektir.
LILİkinci evre başlatılmış, fakat map dosyasından tanımlama tablosu yüklenmesi gerçekleştirilememiş. Aygıt hatası veya disk geometrisi uyuşmazlığı söz konusu olabilir.
LIL?İkinci evrede önyükleyici yanlış adrese yüklendi. Bu genelde, farkedilmesi güç bir geometri hatasına veya /boot/boot.b'nin eşlem yükleyicisi çalıştırılmadan taşındığına dehalettir.
LIL- Tanımlama tablosu bozuk. Ya disk geometrisi uyuşmazlığından ya da /boot/map'in eşlem yükleyicisi çalıştırılmadan taşınmasından meydana gelmiştir.
LILOLILO başarılı bir şekilde yüklendi.
LILO önyükleme biteşlemini yüklemeye çalışırken, BIOS hata sinyali verirse, kendi hata kodu görüntülenir. Bu kodlar 0x00'dan 0xbb'ye kadardır. Bunların açıklamaları için LILO Kullanıcı Kılavuzuna bakınız.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Linux önyükleme süreci Başlangıç C. Kök dosya sistemi listesi örneği
Bir Linux Kitaplığı Sayfası